Trešdiena, 04 Decembris 2019 07:21

Šī gada oktobrī un novembrī iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji apceļoja vairākas Latvijas pašvaldības, lai kliedētu mītus un stereotipus par krāna ūdens lietošanu uzturā. Kampaņas laikā vairāki lektori viesojās Liepājas, Daugavpils, Jelgavas un Dobeles pašvaldības un izglītības iestādēs. Četros semināros pašvaldību iestādēs un 25 nodarbībās izglītības iestādēs par ūdens nozīmību cilvēka dzīvē, kā arī krāna ūdens lietošanas paradumiem uzzināja vairāk nekā 1060 skolēni un 80 pieaugušie.
Kustība “Ū vitamīns” kopš 2016. gada aktualizē jautājumu par dzeramā krāna ūdens brīvu pieejamību sabiedrībā, kā arī motivē kafejnīcas, restorānus un citas sabiedriskas vietas nodrošināt dzeramo ūdeni apmeklētājiem brīvi pieejamu un bez maksas. “Ū vitamīns” filozofija balstīta uz to, ka dzeramais ūdens ir cilvēka pamatvajadzība un tam ir jābūt pieejamam arī bez maksas. Turklāt Latvijas centralizēto ūdensapgādes sistēmu sakārtošanā un pilnveidošanā ieguldītie vairāk nekā 1 miljards eiro šo ūdeni ļauj to nodrošināt no krāna. Nozīmīga ir arī videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana – attīstot dzeramā krāna ūdens pieejamību, tiek samazināts atkritumu, īpaši plastmasas, daudzums, kas, neizbēgami, rodas no fasētā ūdens iegādes.
Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu kustība oktobrī un novembrī aizvadīja vērienīgu kampaņu, kas veicina dzeramā ūdens pieejamību publiskās un izglītības iestādēs, kā arī sekmē dzeramā krāna ūdens lietošanu. Tikšanās reizēs klausītāji bija aicināti uz ūdens tēmu paraudzīties bez stereotipiem, kā arī no pētnieku un atbildīgo organizāciju skatupunkta. Semināros un nodarbībās piedalījās pārstāvji no biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, RTU Ūdens pētniecības laboratorijas, Veselības inspekcijas, kā arī uztura speciāliste Ksenija Andrijanova, iniciatīvas atbalstītāji – Eva Johansone, Māra Sleja, Žanete Eglīte, Liene Millere, Mārtiņš Staķis un citi.
Sniedzām atbildes uz jautājumiem - Vai ūdenim ir jābūt pieejamam bez maksas? Vai krāna ūdens ir drošs dzeršanai? Kā pareizi lietot krāna ūdeni? Kādu piesārņojumu dabai izraisa fasētā ūdens lietošana? Kā mēs varam saudzēt vidi, lietojot krāna ūdeni? Cik varam ietaupīt naudu, nepērkot ūdeni plastmasas pudelēs?
“Ū vitamīns” iniciatīva arī nodrošina platformu, kur jebkurš interesents var iepazīties ar sabiedriskām vai publiskām vietām, kurās jebkuram ir iespēja padzerties ūdeni par brīvu. Informācija par iniciatīvu, kā arī karte ar Ū vitamīna punktiem pieejama mājaslapā www.uvitamins.lv. Sekojiet Ū vitamīna aktivitātēm arī Facebook.com/uvitamins.
Projekts “Ū-vitamīns” (Nr.1-08/63/2019) īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu

lvaf

Ūdens tehnoloģiju projekts paredz nozares darbaspēka kvalifikācijas pilnveidi

“Ū vitamīns” uzņem apgriezienus

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” Kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi šogad pabeigti

Noslēdzies svarīgs posms ūdenssaimniecības attīstībā Ventspilī

VARAM uzsāk kampaņu- Kur nonāk Tavi kanalizācijas notekūdeņi?

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” ekspluatācijā ir pieņemti divi objekti, izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli un viena kanalizācijas sūkņu stacija

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” izbūvēts kanalizācijas kolektors un jauna sūkņu stacija 14.novembra bulvārī

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti kanalizācijas kolektoru būvdarbi Saraiķu, Talsu, Ploču ielā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

LŪKA šogad piedalījās sarunu festivālā "Lampa"

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti būvdarbi Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai

Video rullīšu konkursa "Katrs piliens ir vērtība" uzvarētāji ir noskaidroti

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Sanistal Ūdens un Apkures dienas 2018 ir klāt!

Izsludinām video rullīšu konkursu- "Katrs piliens ir vērtība"

Uzsākti ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi Robežu ielā, Ventspilī

Mums ir jauns asociētais biedrs- Radess Ltd

Noslēgti gandrīz 200 pievienojumu līgumi par centralizēto pakalpojumu saņemšanu

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”