Otrdiena, 03 Jūlijs 2018 07:43

Ekspluatācijā ir pieņemts objekts “Kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Saraiķu, Talsu un Ploču ielā, Liepājā. Būvdarbi tika veikti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

Saraiķu, Talsu un Ploču ielā izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopā 814 metri, tai skaitā Saraiķu ielā 320 metri, Talsu ielā 306 metri un Ploču ielā 297 metri. Visās minētajās ielās ir izbūvēti ari kanalizācijas pievadi ielu sarkano līniju robežās katrai dzīvojamai mājai. Šajās ielās kopā izbūvēti 110 metri jaunu pievadu.

Māju īpašnieki minētajās ielas tiek aicināti nevilcināties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un arī uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Šobrīd jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu būvdarbi turpinās Svētes un Ezermalas ielās, pieņemšanai ekspluatācijā tiek gatavots objekts 14. novembra bulvārī.

Sarmīte Jēkabsone,atbildīgā par publicitāti Projektā,

tel. 29350028

Liepajasudens.jpg

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

14 20KF

LŪKA šogad piedalījās sarunu festivālā "Lampa"

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti būvdarbi Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai

Video rullīšu konkursa "Katrs piliens ir vērtība" uzvarētāji ir noskaidroti

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Sanistal Ūdens un Apkures dienas 2018 ir klāt!

Izsludinām video rullīšu konkursu- "Katrs piliens ir vērtība"

Uzsākti ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi Robežu ielā, Ventspilī

Mums ir jauns asociētais biedrs- Radess Ltd

Noslēgti gandrīz 200 pievienojumu līgumi par centralizēto pakalpojumu saņemšanu

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta

Noslēgušies ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ventspilī - 2 posmos

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā"

Vēl vienā ielā Ventspilī ir jaunas komunikācijas

Laba LŪKA 2017 aizceļo pie Daugavpils ūdens

Ādažu ūdens kļuvis par LŪKA biedru

Uzsākti būvdarbi ūdenssaimniecības projektā Liepājā

Turpinās būvdarbi ūdenssaimniecības projektā Ventspilī