Pirmdiena, 25 Maijs 2015 06:59

LŪKA-25

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (saīsināti - LŪKA) dibināta 1990.gada 24.maijā. Asociācija ir viena no pirmajām profesionālajām asociācijām Latvijā. Tobrīd valstī valdīja apjukums, dažādu apstākļu dēļ tika likvidētas visas valstiskās struktūras, kuras bija atbildīgas par ūdenssaimniecības nozari un ūdenssaimniecības darbību. Faktiski nozare strādāja pēc inerces un izmantojot iekšējo resursu rezerves. Tieši šī iemesla dēļ asociācijas dibināšana bija tik ļoti nepieciešama. Asociāciju dibināja, pēc brīvprātības principa, apvienojoties 13 ūdenssaimniecības uzņēmumiem no Aizkraukles, Cēsīm, Daugavpils, Valmieras, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Līvānu, Talsiem un Ventspils, kā arī no Rīgas rajona.

Ja šobrīd Asociācijas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, atbilstošus tautsaimniecības vajadzībām Latvijā, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vides normatīvu prasībām, kā arī noslēgtajiem līgumiem ar patērētājiem, tad tajā laikā pirmās asociācijas valdes sēdes izskatīja tam laikam svarīgus, bet šobrīd nedaudz neparastus, jautājumus par datorsistēmu ieviešanu ūdenssaimniecībās, par ūdenssaimniecību apgādi ar speciāliem materiāliem un iekārtām, par iekārtu un ūdensskaitītāju remontu.  Asociācija darbojās arī pie vienotas cenu politikas izstrādes par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Šodien asociācijā darbojas jau 28 ūdenssaimniecības uzņēmumi un 8 asociētie uzņēmumi.

Asociācijā ir 10 goda biedri, personas, kuras savu mūžu ir veltījušas ūdenssaimniecības nozarei un iznesušas nozares attīstību uz saviem pleciem daudzu gadu garumā.


Jāpiemin, ka 25 gadu laikā ūdenssaimniecību attīstībā ir ieguldīts vairāk kā 1 miljards euro. Tāpēc uzņēmumiem šodien ir jāspēj uzturēt un saglabāt sava jaunā saimniecība un jārīkojas ar to cik iespējams ekonomiski.

Asocācija arī turpmāk atbalstīs savus biedrus un būs brīvprātīga pieredzes, zināšanu apmaiņas platforma arī citiem uzņēmumiem un organizācijām, kuri vēlas sadarboties ar mums.

Svētku brīdī sakām paldies mūsu profesionālās sadarbības organizācijām:

Latvijas Pašvaldību savienībai,
Latvijas Lielo pilsētu asociācijai,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai,
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai,
Latvijas Būvinženieru savienībai,
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībai,
Latvijas Tīro Tehnoloģiju klasterim,
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijai,
Biedrībai „Latvijas Būvnieku asociācija",
Rīgas Tehniskai universitātei.


Uz sadarbību arī turpmāk!

 

Lasīts 9105 reizes