logo.png

lulogo.jpg

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

 

Būvdarbi SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ir pabeigti! Tas nozīmē, ka ir izbūvēti visi līguma ietvaros plānotie centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi apmēram 8,2 km garumā un vairākiem simtiem pilsētas iedzīvotāju tagad ir nodrošināta iespēja saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus. 2018. gada 25. oktobrī ekspluatācijā tika pieņemts līguma pēdējais būvdarbu objekts. Būvdarbi līgumā ir pabeigti nedaudz apsteidzot plānoto laika grafiku un iekļaujoties līguma summā. Gribam atzīmēt un pateikties būvdarbu veicējam AS “UPB” par darbu organizāciju, kvalitatīvo būvdarbu izpildi un labo sadarbību.

Pēdējā būvdarbu objekta apjomā tika izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi Dorupes, Caunu, Egļu, Tebras, Zirņu, Dzērves un Baznīcas ielās nedaudz vairāk kā viena km garumā. Tāpat kā citās pilsētas ielās, kurās tika izbūvēti  jauni ielu kanalizācijas cauruļvadi, arī šeit ielu sarkano līniju robežās ir izbūvēti pievadi katram īpašumam. SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.

Norādām, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā” 89.punktu, nekustamā īpašuma pievada izbūve un pievienošanās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no pakalpojuma sniedzēja rakstiskas informācijas par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.

Tāpēc jo īpaši lūdzam namu īpašniekus un objektu apsaimniekotājus nekavēties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un tā uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā,

29350028

 

Līdz ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu noslēgšanos Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai un svinīgu rekonstruētās ielas atklāšanas pasākumu, noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005.

Jau pagājušajā gadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” ietvaros tika veikti būvdarbi pavisam četros objektos - ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazā Priežu ielā un Uzvaras ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielā un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielā. Savukārt Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi uzsākti š.g. martā un līdz oktobra sākumam tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un atjaunots asfaltbetona segums virs kanalizācijas tīkliem. Robežu ielas būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi nodrošināti 20 mājām pilsētas pusē, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē.

Ūdenssaimniecības attīstības projektos 2014.-2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā ir ne tikai jāizbūvē jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, bet arī jāsasniedz noteikti projekta mērķi jeb sasniedzamie rādītāji, t.i. pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem ir jāpieslēdz mājsaimniecības ar 130 iedzīvotājiem un tas jāveic 5 gadu laikā no projekta uzsākšanas. Līdz ar to faktiski projekts noslēgsies līdz ar šī mērķa sasniegšanu, bet tam jārealizējas ne vēlāk kā līdz 2022.gada martam.

Kopējās projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” izmaksas sastāda 895 511 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pārējās izmaksas sedz pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

Ventspilī ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu kopgarums, kas pārbūvēti vai paplašināti izmantojot Eiropas Savienības finansējumu laikā no 2003.-2018.gadam, šobrīd sasniedz jau 235 kilometrus un kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 98,5% pilsētas iedzīvotāju.

Šo gadu laikā ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī ir piesaistītas investīcijas vairāk kā 83,4 milj. EUR apmērā, no kā 41 milj. EUR ir Eiropas Savienības (Kohēzijas un ISPA fondu) līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Marta Grosbārde, Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste , Tālr.: 636 07295, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

KF 14 2020

 

download_liepaja.jpg

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti - izbūvēti kanalizācijas tīkli Siļķu, Tīklu un Lapu ielā, kā arī tīkli un jauna sūkņu stacija Ezermalas ielā. Būvdarbi tika veikti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

Siļķu, Tīklu un Lapu ielā izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas cauruļvadi, kopā 331 metru garumā, bet Ezermalas ielā 536 metru garumā. Ezermalas ielā izbūvēta arī jauna notekūdeņu pārsūknēšanas stacija, kas savāktos notekūdeņus pārsūknē kanalizācijas tīklā un tālāk tie nonāks Liepājas pilsētas attīrīšanas iekārtās. Tāpat kā citas sūkņu stacijas, kas tiek izbūvētas šī līguma ietvaros, arī šī ir bez virsbūves, virszemē var redzēt tikai stacijas vāku.

Tāpat kā citās ielās, kurās tiek ieguldīti jauni kanalizācijas cauruļvadi, arī šeit ir izbūvēti kanalizācijas pievadi ielu sarkano līniju robežās katrai dzīvojamai mājai vai objektam atsevišķi. Māju īpašniekiem tagad ir dota iespēja saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus.

Māju īpašnieki un objektu apsaimniekotāji tiek aicināti nekavēties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un tā uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Šobrīd būvdarbi notiek Baznīcas ielā, kur tiek izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors. Tas ir pēdējais objekts noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros.

Kā vienmēr gribam pateikties gan iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā, gan būvdarbu veicējiem par kvalitatīvo darbu izpildi.

 

Atbildīgā par publicitāti: Sarmīte Jēkabsone

Liepajasudens

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

 KF 14 2020

 KF 14 2020 1

Ekspluatācijā ir pieņemts objekts “Kanalizācijas kolektora ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās un sūkņu stacijas būvniecība Liepājā, 14.novembra bulvārī”. Būvdarbi tika veikti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’

14.novembra bulvārī, posmā no Pulvera ielas līdz Grīzupes ielai, izbūvēts jauns centralizētās kanalizācijas cauruļvads 515,6 metru garumā. Un tāpat kā citās ielās, kurās tiek ieguldīti jauni kanalizācijas cauruļvadi, arī šeit ir izbūvēti kanalizācijas pievadi ielu sarkano līniju robežās katrai dzīvojamai mājai vai objektam.

Papildus izbūvēta arī jauna notekūdeņu pārsūknēšanas stacija, kas savāktos notekūdeņus pārsūknē kopējā kanalizācijas tīklā un tālāk tie nonāk Liepājas pilsētas attīrīšanas iekārtās.

Māju īpašnieki tiek aicināti nekavēties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un pēc iespējas ātrāk uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Kā vienmēr gribam pateikties gan iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā, gan būvdarbu veicējiem par kvalitatīvo darbu izpildi.

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā,

29350028

LiepajasUdens

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

Ekspluatācijā ir pieņemts objekts “Kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Saraiķu, Talsu un Ploču ielā, Liepājā. Būvdarbi tika veikti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

Saraiķu, Talsu un Ploču ielā izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopā 814 metri, tai skaitā Saraiķu ielā 320 metri, Talsu ielā 306 metri un Ploču ielā 297 metri. Visās minētajās ielās ir izbūvēti ari kanalizācijas pievadi ielu sarkano līniju robežās katrai dzīvojamai mājai. Šajās ielās kopā izbūvēti 110 metri jaunu pievadu.

Māju īpašnieki minētajās ielas tiek aicināti nevilcināties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un arī uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Šobrīd jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu būvdarbi turpinās Svētes un Ezermalas ielās, pieņemšanai ekspluatācijā tiek gatavots objekts 14. novembra bulvārī.

Sarmīte Jēkabsone,atbildīgā par publicitāti Projektā,

tel. 29350028

Liepajasudens.jpg

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

14 20KF

 

Liepajasudens

Šogad 1.jūnijā ekspluatācijā ir pieņemts objekts Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā, kur tika veikti būvdarbi saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgto būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā - Ziemeļu, Kviešu, Ābeļu, Darbnīcu un Tāšu ielā izbūvēti un pieņemti ekspluatācijā jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, kopā 502 metri. Kā jau arī citās ielās, kur līdz šim nav bijuši centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, tie ir būvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem līdz ielas sarkanai līnijai katrai dzīvojamai mājai. Šajā rajonā kopā izbūvēti 162,8 metri pievadu.

Māju īpašnieki tiek aicināti nekavēties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un pēc iespējas ātrāk uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Izbūvētas arī divas jaunas nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāktos notekūdeņus pārsūknē, lai tālāk tie tiktu novadīti attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Abas ekspluatācijā nodotās stacijas, kā jau visas, kas tiek izbūvētas šī būvdarbu līguma ietvaros, ir bez virsbūves, virszemē var redzēt tikai stacijas vāku. Tādējādi vide ir vizuāli pievilcīga un nevienam netraucē staciju darbība. Minētajās ielās ir atjaunots grants ceļu segums.

Šobrīd jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu būvdarbi ir pabeigti vēl vienā objektā - Saraiķu, Talsu un Ploču ielās. Tiek plānots, ka šis objekts tiks pieņemts ekspluatācijā līdz jūnija beigām.

Kā vienmēr gribam pateikties gan iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā, gan būvdarbu veicējiem par kvalitatīvo darbu izpildi.

KF 14 2020 1SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

 

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā,

2935

 

 

Līdz ar pavasari, ar lielāku sparu turpinās jaunu kanalizācijas tīklu un notekūdens pārsūknēšanas staciju izbūve vairākās ielās Liepājā. Būvdarbus veic AS “UPB”, ar ko SIA “Liepājas ūdens” jau pērnā gada martā noslēdza būvdarbu līgumu.

Šobrīd Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā ir pabeigti visi jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi Ziemeļu, Darbnīcu un Tāšu ielās. Izbūvētas divas jaunas nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāktos notekūdeņus pārsūknēs, lai tālāk tie tiktu novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pašreiz notiek izbūvēto staciju darbības pārbaudes, lai pārliecinātos, ka viss atbilst līguma prasībām un darbi veikti kvalitatīvi. Objektā ir uzsākti labiekārtošanas darbi, tai skaitā arī ceļu seguma atjaunošanu.

Jaunu kanalizācijas cauruļvadu un vienas notekūdens pārsūknēšanas stacijas izbūves darbi vēl turpinās 14. novembra bulvārī posmā no Pulvera ielas līdz Grīzupes ielai. Saraiķu un Ploču ielās lielākie būvdarbu apjomi ir paveikti un aprīļa beigās plānots uzsākt labiekārtošanas darbus. Savukārt Talsu ielā šobrīd vēl turpinās jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve.

Šajos minētajos objektos visi centralizētās kanalizācijas sistēmas jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās katram dzīvojamam namam. Tādējādi visiem šeit dzīvojošiem iedzīvotājiem ir nodrošinātas iespējas saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Plānots, ka līdz Jāņiem varēsim iepriekš minētos objektus pieņemt ekspluatācijā. Esam gandarīti, ka visi būvdarbi, notiek saskaņā ar laika grafiku. Lielā mērā tas ir pateicoties būvnieku profesionālajam darbam, kas notiek cieši sadarbojoties ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem.

Nākamajā mēnesī plānots kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbus uzsākt Siļķu, Tīklu un Lapu ielās, arī Ezermalas, Svētes un Baznīcas ielās.

 

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā, 29350028

 Uzziņai: SIA “Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

KF 14 2020 1

Tradicionāli Sanistal SIA rīkotās “Ūdens un Apkures dienas” notiek dažādās pilsētās, piedāvājot ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures speciālistiem, projektu plānotājiem un citiem interesentiem plašu semināru programmu par jaunākajā tehnoloģijām minētajās jomās. Vadošo ražotāju pārstāvji – tehniskie speciālisti sagatavo apmācību lekcijas saturu un sniedz nepieciešamās konsultācijas semināru apmeklētājiem.

Semināri apmeklētājiem ir bez maksas.

Pēc semināru noklausīšanās tiek izsniegs apliecinājums / sertifikāts par dalību apmācībās pēc katras konkrētās semināru dienas apmācību ciklā. Seminārs ir reģistrēts profesionālās pilnveides punktu iegūšanai Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā!

Piesakieties elektroniski šeit!

Valmiera, 18. aprīlis

Semināru programmā: Grundfos, Reflex, Oventrop, ACO, Pipelife

Daugavpils, 19. aprīlis

Semināru programmā: Grundfos, Reflex, Oventrop, ACO, Pipelife, Rettig

Liepāja, 24. aprīlis

Semināru programmā: Grundfos, Reflex, Oventrop, ACO, Pipelife, Flamco

Rīga, 25. aprīlis

Semināru programmā: Reflex, Oventrop, Wolf, ACO, Pipelife, Grundfos

Rīga, 26. aprīlis

Semināru programmā: Flamco, Uponor, Vexve, Paroc

No pirmdienas, 19.marta, Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai pašvaldības SIA “ŪDEKA” uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005 ietvaros.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķi “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”.

Pavisam Robežu ielā plānots izbūvēt 1,4 km kanalizācijas tīklus, t.sk. spiedvadu 371 m garumā, ūdensvada tīklus 1,1 km garumā un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.

Projekta ietvaros ir piesaistīts finansējums arī daļējai seguma atjaunošanai virs izbūvētām komunikācijām, bet pilna ielas posma pārbūve tiks veikta sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” Eiropas Savienības projekta “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī” ietvaros.

Iepirkuma procedūras rezultātā tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA „Ostas celtnieks”, bet tiesības veikt būvuzraudzības pakalpojumus piešķirtas SIA „LAKALME”.

Sākotnēji būvdarbi notiks ielas posmā no Rotas ielas virzienā uz Ventspils pilsētas pusi, kur tiks uzsākta jaunā kanalizācijas spiedvada izbūve. Šobrīd satiksmes ierobežojumi ar papildus regulējumu vēl netiek ierīkoti, bet vēršam autovadītāju uzmanību tam, ka minētā Robežu ielas posmā no Rotas līdz Stabu ielai tiks īslaicīgi norobežota būvdarbu zona, lai pie brauktuves labā pusē varētu notikt jauno komunikāciju izbūve. Pašreiz tiek plānots, ka būvdarbi Robežu ielā noritēs līdz š.g. oktobra sākumam, bet objekts ekspluatācijā ir jānodod līdz 05.12.2018.

Atšķirībā no iepriekš realizētiem projektiem, šī projekta īstenošanas nosacījumi paredz, ka visām esošām mājsaimniecībām, kur tiks izbūvēti jaunie tīkli, 5 gadu laikā no projekta uzsākšanas ir jākļūst par centralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem, noslēdzot atbilstošu līgumu ar pašvaldības SIA “ŪDEKA”. Tāpēc pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina šo mājokļu īpašniekus vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā, lai uzzinātu sīkāku informāciju par pieslēgšanās iespējām. Informējam, ka š.g. aprīlī pašvaldības SIA “ŪDEKA” plāno rīkot iedzīvotāju informācijas dienu par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, sniedzot iespēju iedzīvotājiem gūt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 870 330 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums attiecināmām izmaksām – 172 891 EUR, neattiecināmām izmaksām – 210 918 EUR, PVN segšanai 151 049 EUR.

Pēc projekta VI kārtas īstenošanas, ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība palielināsies līdz 98,5% no Ventspils pilsētas iedzīvotāju skaita.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

 

Informāciju sagatavoja: Marta Grosbārde, Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste , Tālr.: 636 07295, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  1. gadā SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļa noslēgusi 118 līgumus par nekustamo īpašumu pievienošanu maģistrālajiem komunikāciju tīkliem – 76 klientus centralizētajam ūdensvadam un 42 kanalizācijas sistēmai. Jāatzīmē, ka patērētāju loks palielinājies arī saistībā ar uzņēmuma darbības paplašināšanu Valmiermuižas, Burtnieku novada, teritorijā, kurā turpmāk 40 nami saņems dzeramo ūdeni no Valmieras un tikpat arī centralizēti novadīs notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām.

                SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

                “Līdz 2017. gada beigām esam pievienojuši ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 2983 nekustamos īpašumus. Savukārt pērn īpaši uzrunājām to namu īpašniekus, kuru ielās Valmieras pilsētas pašvaldība plānoja seguma atjaunošanas darbus, lai varam paspēt pirms tam veikt pievienojuma vietu izveidi un būvniecību, novēršot iespējamos rakšanas darbus pēc ielas brauktuves virsmas sakārtošanas. Esam gandarīti, ka iedzīvotāji bija atsaucīgi un doto iespēju izmantoja, līdz ar to paaugstinot komfortu savos mājokļos, jo turpmāk varēs centralizēti saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus. Iesākto darbu turpināsim arī šogad, savlaicīgi apsekojot tās ielas, kurās pašvaldība veiks seguma atjaunošanas darbus, un individuāli uzrunājot iedzīvotājus sakārtot pievienojumu jautājumus.         

Pateicoties piesaistītajām investīcijām no Eiropas Savienības struktūrfondiem, pēdējo desmit gadu laikā veikti plaši izbūves un rekonstrukcijas darbi, lai paplašinātu un padarītu pieejamākus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Valmieras pilsētas iedzīvotājiem. Kopumā izbūvētas simtiem pievienošanās vietas centralizētajai sistēmai, un ik gadu apakšzemes komunikācijas tīklu izbūve tiek turpināta, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju uzlabot savas dzīves kvalitāti. Janvārī jau tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Woltec” par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā, Burtnieku novadā, ko realizēs projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” ietvaros. Būvdarbu ietvaros paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu izbūve divu kilometru apmērā, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ūdensapgādes tīklu izbūve viena kilometra garumā Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā, Burtnieku novadā. Projektu 69,63% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti šī gada aprīlī un pabeigti 2019. gada jūlijā.

                Pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu pabeigšanas Valmieras pilsētā SIA “Valmieras ūdens” nodrošina 99 procentiem mājsaimniecību iespēju pievienoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Plašāku informāciju par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem iespējams saņemt SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr. 64226001).

Valmieras udens logo color

1 lapa no 7