• 16.07.2021.
  LŪKA sniedz atzinumu par tiesību akta projektu VSS-1 “Noteikumu projekts “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamajiem nosacījumiem un to saturu”.
  vēstule pielikums

 

 • 20.05.2021.
  LŪKA sniedz vērtējumu par precizēto tiesību akta projektu VSS-1 “Noteikumu projekts “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu””. vēstule

 

 • 19.05.2021.
  LŪKA sniedz informāciju Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildes informatīvajam ziņojumam. vēstule pielikums

 

 • 30.04.2021.
  LŪKA saskaņo grozījumu projektu MK 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr. 496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”. vēstule

 

 • 26.04.2021.
  LŪKA saskaņo grozījumu projektu MK 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”. vēstule

 

 • 09.03.2021.
  LŪKA priekšlikumi Vides pārskatam par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu. vēstule

 

 • 28.01.2021.
  LŪKA komentāri vēstulē VARAM par izstrādāto Informatīvā ziņojuma par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā projektu.  vēstule

 

 • 25.01.2021.
  LŪKA vēstule Veselības ministrijai Par prioritāri pret Covid-19 vakcinējamo personu grupu sarakstu
  LŪKA vēstule

 

 • 29.12.2020
  LŪKA atbilde Ekonomikas ministrijai par  noteikumu projektu (VSS-767) „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””
  LŪKA atzinumsiebildumi

 

 • 27.10.2020.
  LŪKA un LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS vēstule Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu
  nozares ilgtspējīgu politiku.
  vēstule

 

 • 19.06.2020.
  LŪKA vēstule VARAM par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam
  LŪKA vēstule