Statūti

“Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus Latvijas Republikā un personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu ražošanu un tirdzniecību.

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”. Biedrības nosaukuma saīsinājums – “LŪKA”. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā – “Latvia Water and Wastewater Works Association”.

LŪKA statūti latviešu valodā