24.02.2022. - LŪKA valdes sēde

LŪKA valdes sēdes protokols – skatīt
LŪKA valdes sēdes prezentācija – skatīt
LŪKA valdes sēdes video ieraksts – https://youtu.be/_Qv_35nUrxU
VARAM prezentāciju par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas un Atveseļošanas un noturības mehānisma vides, klimata un dabas jomas investīcijas pašvaldībām – skatīt

07.01.2022. - LŪKA valdes sēde

Valdes sēdes protokols – skatīt

16.12.2021. - LŪKA kopsapulce

Kopsapulces protokols skatīt
2021. gada budžets –  skatīt
2022. gada budžeta priekšlikums – skatīt
Budžeta priekšlikumu skaidrojums – skatīt

12.08.2021. - LŪKA valdes sēde

Valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (informatīvs materiāls) – skatīt
Pētījums par Latvijā izmantojamām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām – skatīt
SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmatošanu pašvaldību ēkās” – skatit_groz_01, skatit_groz_02, kriteriji, metodika

 

18.03.2021. - LŪKA kopsapulce

Biedrības kopsapulces protokols- skatīt
LŪKA biedru kopsapulces materiāls – skatīt
Naudas līdzekļu izpildes pārskats – skatīt
Revīzijas komisijas atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību – skatīt
Gada pārskats – skatīt
Valdes pārskats par darbu 2020. gadā – skatīt

24.02.2021. - LŪKA valdes sēde

Biedrības valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (ppt.)