24.11.2022. - LŪKA valdes sēde
  1. Valdes sēdes prezentācija – šeit
  2. 2023. g budžeta priekšlikums – šeit
18.08.2022. - LŪKA Kopsapulce
  1. Kopsapulces prezentācijašeit
  2. Kopsapulces protokols šeit
  3. Atbilstoši kopsapulcē lemtajam biedru naudas aprēķina modelim no 2023.gada 1.janvāra piemērojamās biedru naudas – dokuments pieejams šeit
  4. Informatīvu materiālu par Eiropas organizāciju EurEau šeit
  5. MK 34 grozījumi – atbilstoši plānotajiem grozījumiem  https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/254ebf0f-88af-4294-b5ed-43031c183808,  biedrības izteiktie komentāri šeit 
    komentāri
  6. Elektroenerģijas izmaksas un ūdenssaimniecības tarifi – biedrības vēstule Valsts Kancelejai, Ekonomiskas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šeit
07.07.2022. - LŪKA valdes sēde


Valdes sēdes prezentācijaskatīt
Valdes sēdes protokols skatīt
Jāņa Rubuļa prezentācija “Biedrības un projekta partneru plānotās aktivitātes projektā «Profesionālās izglītības ekselences veicināšana» (PoVE Water Scale-up)” – skatīt
Ginta Dakšas prezentācija
 “Infiltrācijas un ieplūdes kvantificēšana kanalizācijas šķirtsistēmas sateces baseinos”– skatīt
SPRK sagatavoto Konsultāciju dokumentu
par kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikas projektu. – skatīt

24.02.2022. - LŪKA valdes sēde

LŪKA valdes sēdes protokols – skatīt
LŪKA valdes sēdes prezentācija – skatīt
LŪKA valdes sēdes video ieraksts – https://youtu.be/_Qv_35nUrxU
VARAM prezentāciju par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas un Atveseļošanas un noturības mehānisma vides, klimata un dabas jomas investīcijas pašvaldībām – skatīt

07.01.2022. - LŪKA valdes sēde

Valdes sēdes protokols – skatīt

16.12.2021. - LŪKA kopsapulce

Kopsapulces protokols skatīt
2021. gada budžets –  skatīt
2022. gada budžeta priekšlikums – skatīt
Budžeta priekšlikumu skaidrojums – skatīt

12.08.2021. - LŪKA valdes sēde

Valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (informatīvs materiāls) – skatīt
Pētījums par Latvijā izmantojamām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām – skatīt
SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmatošanu pašvaldību ēkās” – skatit_groz_01, skatit_groz_02, kriteriji, metodika

 

18.03.2021. - LŪKA kopsapulce

Biedrības kopsapulces protokols- skatīt
LŪKA biedru kopsapulces materiāls – skatīt
Naudas līdzekļu izpildes pārskats – skatīt
Revīzijas komisijas atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību – skatīt
Gada pārskats – skatīt
Valdes pārskats par darbu 2020. gadā – skatīt

24.02.2021. - LŪKA valdes sēde

Biedrības valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (ppt.)