24.03.2023. - LŪKA biedru kopsapulce

Darba kārtība:

 1. Kopsapulces dienaskārtības apstiprināšana.
 2. Balsu skaitīšanas komisijas izveide.
 3. Valdes ziņojums (pārskats par darbu 2022. gadā) un tā apstiprināšana – skatīt
 4. Revīzijas komisijas ziņojums – skatīt; plānoto 2022. gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskats – skatīt; 2022. gada pārskats – skatīt
 5. Kopsavilkuma informācija par Biedrības plānotajiem pasākumiem 2023.gadā.
 6. Dažādi jautājumi.
24.02.2023. - LŪKA valdes sēde
 1. Valdes sēdes prezentācija – šeit
 2. Valdes sēdes protokols – šeit
 3. Eiropas Ūdenssaimniecību asociācijas (EurEau) viedoklis par Notekūdeņu direktīvas projektu – šeit
 4. EurEau aktivitāšu saraksts – šeit
16.12.2022. - LŪKA biedru kopsapulce
 1. Kopsapulces prezentācija –  šeit
 2. Kopsapulces protokols – šeit
 3. Apstiprinātais 2023. gada budžets – šeit
 4. Jaunā biedra SIA Viacon Latvijas prezentācija – šeit
 5. Nozares reklāmas materiāls: https://www.youtube.com/watch?v=1HYEdAbJcEA
24.11.2022. - LŪKA valdes sēde
 1. Valdes sēdes prezentācija – šeit
 2. 2023. g budžeta priekšlikums – šeit
 3. protokols – šeit
18.08.2022. - LŪKA biedru kopsapulce
 1. Kopsapulces prezentācija – šeit
 2. Kopsapulces protokols – šeit
 3. Atbilstoši kopsapulcē lemtajam biedru naudas aprēķina modelim no 2023.gada 1.janvāra piemērojamās biedru naudas – dokuments pieejams šeit
 4. Informatīvu materiālu par Eiropas organizāciju EurEau šeit
 5. MK 34 grozījumi – atbilstoši plānotajiem grozījumiem  https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/254ebf0f-88af-4294-b5ed-43031c183808,  biedrības izteiktie komentāri šeit 
  komentāri
 6. Elektroenerģijas izmaksas un ūdenssaimniecības tarifi – biedrības vēstule Valsts Kancelejai, Ekonomiskas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šeit
07.07.2022. - LŪKA valdes sēde
 1. Valdes sēdes prezentācija –skatīt
 2. Valdes sēdes protokols –skatīt
 3. Jāņa Rubuļa prezentācija “Biedrības un projekta partneru plānotās aktivitātes projektā «Profesionālās izglītības ekselences veicināšana» (PoVE Water Scale-up)” – skatīt
 4. Ginta Dakšas prezentācija “Infiltrācijas un ieplūdes kvantificēšana kanalizācijas šķirtsistēmas sateces baseinos”– skatīt
 5. SPRK sagatavoto Konsultāciju dokumentu par kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikas projektu. – skatīt
25.03.2022. LŪKA biedru kopsapulce
 1. Kopsapulces prezentācija – šeit
 2. Kopsapulces protokols – šeit
 3. Valdes pārskats par darbu 2021. gadā – šeit
 4. Gada pārskats par 2021. gadu – šeit
 5. Plānoto 2021. gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskats – šeit
 6. Revīzijas komisijas atzinums – šeit
24.02.2022. - LŪKA valdes sēde
 1. LŪKA valdes sēdes protokols – skatīt
 2. LŪKA valdes sēdes prezentācija – skatīt
 3. LŪKA valdes sēdes video ieraksts – https://youtu.be/_Qv_35nUrxU
 4. VARAM prezentāciju par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas un Atveseļošanas un noturības mehānisma vides, klimata un dabas jomas investīcijas pašvaldībām – skatīt
07.01.2022. - LŪKA valdes sēde

Valdes sēdes protokols – skatīt

16.12.2021. - LŪKA biedru kopsapulce
 1. Kopsapulces protokols skatīt
 2. 2021. gada budžets –  skatīt
 3. 2022. gada budžeta priekšlikums – skatīt
 4. Budžeta priekšlikumu skaidrojums – skatīt
12.08.2021. - LŪKA valdes sēde
 1. Valdes sēdes protokols – skatīt
 2. Valdes sēdes prezentācija (informatīvs materiāls) – skatīt
 3. Pētījums par Latvijā izmantojamām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām – skatīt
 4. SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmatošanu pašvaldību ēkās” – skatit_groz_01, skatit_groz_02, kriteriji, metodika
18.03.2021. - LŪKA biedru kopsapulce
 1. Biedrības kopsapulces protokols- skatīt
 2. LŪKA biedru kopsapulces materiāls – skatīt
 3. Naudas līdzekļu izpildes pārskats – skatīt
 4. Revīzijas komisijas atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību – skatīt
 5. Gada pārskats – skatīt
 6. Valdes pārskats par darbu 2020. gadā – skatīt
24.02.2021. - LŪKA valdes sēde
 1. Biedrības valdes sēdes protokols – skatīt
 2. Valdes sēdes prezentācija (ppt.)