12.08.2021.

Valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (informatīvs materiāls) – skatīt
Pētījums par Latvijā izmantojamām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām – skatīt
SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmatošanu pašvaldību ēkās” – skatit_groz_01, skatit_groz_02, kriteriji, metodika

 

18.03.2021.

Biedrības kopsapulces protokols- skatīt
LŪKA biedru kopsapulces materiāls – skatīt
Naudas līdzekļu izpildes pārskats – skatīt
Revīzijas komisijas atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību – skatīt
Gada pārskats – skatīt
Valdes pārskats par darbu 2020. gadā – skatīt

24.02.2021.

Biedrības valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (ppt.)