18.03.2021.

Biedrības kopsapulces protokols- skatīt
LŪKA biedru kopsapulces materiāls – skatīt
Naudas līdzekļu izpildes pārskats – skatīt
Revīzijas komisijas atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību – skatīt
Gada pārskats – skatīt
Valdes pārskats par darbu 2020. gadā – skatīt

24.02.2021.

Biedrības valdes sēdes protokols – skatīt
Valdes sēdes prezentācija (ppt.)