• 28.01.2021.
  LŪKA komentāri vēstulē VARAM par izstrādāto Informatīvā ziņojuma par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā projektu.  vēstule

 

 • 25.01.2021.
  LŪKA vēstule Veselības ministrijai Par prioritāri pret Covid-19 vakcinējamo personu grupu sarakstu
  LŪKA vēstule

 

 • 29.12.2020
  LŪKA atbilde Ekonomikas ministrijai par  noteikumu projektu (VSS-767) „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””

LŪKA atzinums

iebildumi

 

 • 27.10.2020.
  LŪKA un LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS vēstule Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu
  nozares ilgtspējīgu politiku.
  vēstule

 

 • 19.06.2020.
  LŪKA vēstule VARAM par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam
  LŪKA vēstule