Katrs LŪKA biedrs gādā par kvalitatīva ūdens piegādi patērētājam. Neraugoties uz to, ka Latvija ir bagāta ar pazemes ūdens resursiem, pētījumi liecina, ka mums patīk izmantot ūdeni ikdienā, jo vidēji katrs cilvēks dienā patērē aptuveni 100 l ūdens.

LŪKA biedri diennaktī vidēji piegādā patērētājiem 66816 m3 ūdens.

Kopējais ūdensapgādes tīklu garums ūdenssaimniecībās visā Latvijā ir 6199 km, no tiem 3807 km apsaimnieko Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedri, nodrošinot savā pārvaldībā esošajā teritorijā iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdens resursiem.

Savukārt visā valsts teritorijā notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas ietaisēm pa  5167 km gariem kanalizācijas pašteces  inženiertīkliem. Tostarp LŪKA biedru uzraudzībā ir 3266 km gari kanalizācijas pašteces inženiertīkli.

Aktīva projektu īstenošana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē parāda pastāvīgu tīklu garumu pieaugumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedzot iespēju izmantot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Kā arī veicinot vides sakārtošanu un piesārņojuma mazināšanu.