Biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas” biedru sniegtā informācija par esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem.

 

Pakalpojumu sniedzējs (Tarifu darbības teritorija) Ūdenspagādes pakalpojums (EUR/m3; bez PVN) Kanalizācijas pakalpojums (EUR/m3; bez PVN)
Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens”
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasta Aizkraukles ciems
1.10 1.07
SIA “RŪPE”
Alūksnes novada Alūksnes pilsēta, Alsviķu pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Pededzes pagasts, Mārkalnes pagasts, Veclaicenes pagasts, Ziemeru pagasts, Mālupes pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ilzenes pagasts
1.07 1.42
SIA “Ādažu Ūdens”
Ādažu novads
0.94 1.50
SIA “ART TEHNO”
Babītes novada Babītes pagasta Spilves ciems 1.789 2.687
Ķekavas novada Baložu pilsētas Ezera ielas ciemats 0.52 1.215
SIA “Bauskas ūdens”
Bauskas novada Bauskas pilsēta, izņemot Mūsas upes kreisā krasta teritoriju un Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemi, Ceraukstes pagasta Mūsas ciems
0.86 0.95
Cēsu pilsētas SIA “VINDA”
Cēsu novada Cēsu pilsēta 0.85 0.85
Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciems 0.71 0.71
Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemi 0.80 1.02
Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciems 0.85
SIA „Daugavpils ūdens”
Daugavpils un Daugavpils novada Naujenes pagasts, Līksnas pagasts, Kalkūnes pagasts
0.72 0.74
SIA „DOBELES ŪDENS”
Dobeles novada Dobeles pilsēta un novads
1.08 1.65
SIA „ALBA”
Gulbenes novada Gulbenes pilsēta un Stradu pagasts, Beļavas pagasta Svelberģi
1.04 1.31
Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”
Ikšķiles novada Ikšķiles pilsēta un novads
0.88 1.22
SIA „Jelgavas novada KU”
Jelgavas novads
1.14 1.38
SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Jelgava un Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciems
0.74 1.02
SIA „Jēkabpils ūdens”
Jēkabpils
0.88 1.24
SIA „Jūrmalas ūdens”
Jūrmala
0.90 1.71
SIA „KULDĪGAS ŪDENS”
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta un Kurmāles pagasta Priedaines ciems 1.04 1.50
Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Basu ciems un apdzīvota vieta Mazruņģi, Laidu pagasta Laidu, Vangas un Valtaiķu ciemi un telpu grupa „Baloži”, Kurmāles pagasta Upīškalna ciems, Padures pagasta Deksnes, Ķimales un Padures ciemi un apdzīvota vieta Vēgas, Rumbas pagasta Mežvaldes, Novadnieku un Ventas ciemi, Kabiles pagasts, Īvandes pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts 1.04 1.10
Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku ciems 0.81 0.75
Kuldīgas novada Ēdoles pagasta Ēdoles ciems 0.56 0.53
Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciems 0.84 0.74
Kuldīgas novada Vilgāles pagasta Vilgāles ciems 0.90 1.51
SIA “LIEPĀJAS ŪDENS”
Liepāja
0.62 0.91
Limbažu pilsētas SIA “LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS”
Limbažu novada Limbažu pilsēta un Limbažu pagasts, Katvaru pagasts, Pāles pagsts, Umurgas pagasts, Viļķenes pagasts
1.38 1.66
SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
Līvānu novada Līvānu pilsēta un novads
0.69 1.21
SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
Ludzas novada Ludzas pilsēta un novads
1.17 1.59
A/S “MADONAS ŪDENS”
Madonas novada Madonas pilsēta un Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Dzelzavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts
1.18 1.48
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas”
Ogres novada Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts
0.65 1.41
SIA “RĒZEKNES ŪDENS”
Rēzekne
0.58 1.02
Pašvaldības SIA “Valgums-S”
Salaspils novada Salaspils pilsēta, Salaspils pagasta Acones, Saulkalnes, Silabriežu ciemi un viensēta „Guntiņas”
0.91 1.36
SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
Saldus novada Saldus pilsēta un Novadnieku pagasts, Saldus pagasts, Zirņu pagasts (pilsētas centralizētās sistēmas) 0.92 1.24
Rubas pagasts 0.76 0.75
Saldus novada Lutriņu pagasta Namiķu ciems 0.94 1.15
Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciems 1.10 1.64
Saldus novada Jaunauces pagasta Jaunauces ciems 0.54 0.63
Saldus novada Vadakstes pagasta Vadakste 0.70 0.45
Saldus novada Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciems 0.80 0.51
Saldus novada Nīgrandes pagasts Kalnu ciems 0.74 0.57
Saldus novada Zaņas pagasts 0.92 0.88
Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciems 0.866 0.875
Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciems 0.80 1.18
Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Ošenieku ciems 0.33 0.24
Saldus novada Kursīšu pagasta Kursīšu ciems 0.69 0.71
Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciems 0.69 0.66
Saldus novada Pampāļu pagasta Skola, Klapatas, Pakalni, Lukas 0.47 0.58
Saldus novada Zvārdes pagasta Striķu ciems 0.83 0.66
Saldus novada Zirņu pagasta Zirņu un Būtnāru ciemi 0.58 1.06
Saldus novada Zirņu pagasta Atvari, Stālmaņi, Bukupe, Kļaviņas 0.58 0.57
Saldus novada Novadnieku pagasta Draudzības ciems 0.88 0.90
Saldus novada Novadnieku pagasta Sātiņu skola, Sesiles ciems, Ēvaržu ciems 0.512 0.569
Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciems 0.69 0.50
SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Saulkrastu novada pilsēta un novads
1.04 1.69
SIA “SALTAVOTS”
Siguldas novada pilsēta un novads
1.05 1.38
SIA “Smiltenes NKUP”
Smiltenes novada Smiltenes pilsēta, Brantu pagasta Vidzemes ciems, Launkalnes pagasta Launkalnes un Silvas ciems, Grundzāles pagasta Grundzāles ciems, Bilskas pagasta Bilsku un Mēru ciems, Blomes pagasts, Palsmanes pagasts un Variņu pagasts
1.08 1.25
SIA “TALSU ŪDENS”
Talsu novada Talsu pilsēta, Stendes pilsēta, Sabildes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts ,Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagats, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Strazdes pagasts, Valdgales pagasts, Virbu pagasts
1.18 1.89
SIA “Tukuma ūdens”
Tukuma novada Tukuma pilsēta un Tumes pagasts, Engures novada Smārdes pagasts
1.00 1.37
SIA “Valmieras ūdens”
Valmiera un Beverīnas novada Kauguru pagasts, Burtnieku novada Valmieras pagasts, Kocēnu novada Kocēnu pagasts
0.91 1.05
Pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS”
Inčukalna novada Vangažu pilsēta 0.876 1.027
Inčukalna novada Inčukalna pagasts 1.10 1.11
SIA “VNK serviss”
Ventspils novada Ugāles pagasts 1.008 1.680
Venstpils novada Puzes pagasta Blāzmas ciems 1.172 0.972
Venstpils novada Puzes pagasta Stiklu ciems 0.698 1.429
Venstpils novada Vārves pagasta Vārves ciems 0.985 1.231
Venstpils novada Vārves pagasta Zūru ciems 1.058 1.519
Ventavas ciems, Vārves pagasts 1.140 2.065
Ventspils novada Užavas pagasts 0.878 0.840
Ventspils novada Popes pagasts 0.822 1.066
Ventspils novada Ziru pagasts 0.614 1.008
Pašvaldības SIA „ŪDEKA”
Ventspils
0.73 1.11
SIA “Ūdensnesējs Serviss”
Rīga (izmantojot no AS „Latvijas dzelzceļš” nomāto
ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā)
0.51 0.51
Jelgava: Jelgavas novada Elejas pagasta Elejas ciems 0.51 0.51
Daugavpils: Daugavpils novada Līksnas pagasta Ļubastes ciemā un Višķu pagastā 0.73
Rēzekne: Rēzeknes novada Bērzgaldes pagasta Ļetku ciesā, Freimaņu pagasta Freimaņu ciems, Lendžu pagasta Voverovas ciems, Maltas pagasta Maltas ciems, Ozolmuižas pagasts, Ozolaines pagasts, Sakstagala pagasta Sakstagala ciems 0.67
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”
Mārupes novads Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines un Vētras ciems 0.64 1.72
Skultes ciems 0.64 1,45