SPRK regulēto komersantu apmierinātības pētījuma aptaujas rezultāti 2021. gada jūlijs-augusts – skatīt