• 03.06.2021.
  Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktas izmaiņas Būvniecības likumā, VSS-528.
  likumprojekts
  anotācija


 • 20.04.2021.
  VARAM informatīvais ziņojums par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā.
  ziņojums

 • 16.03.2021.
  Saņemti Ekonomikas ministrijas grozījumi par MK noteikumiem Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””.
  Tiesību akta projekta anotācija 
  anotācija nr.2
  grozījumi
  LŪKA saskaņojums 26.04.2021. vēstule

 • 21.01.2021.
  Izsludināti “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība””
  Tiesību aktu projekts

 • 16.12.2020.
  Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvas izmaiņas.

  Direktīva pdf.