Katrs LŪKA biedrs gādā par kvalitatīva ūdens piegādi patērētājam. Neraugoties uz to, ka Latvija ir bagāta ar pazemes ūdens resursiem, pētījumi liecina, ka mums patīk izmantot ūdeni ikdienā, jo vidēji katrs cilvēks dienā patērē aptuveni 100 l ūdens.

LŪKA biedri nodrošina 90% Latvijas iedzīvotājus ar ūdensapgādes pakalpojumiem.

LŪKA biedri diennaktī vidēji piegādā patērētājiem 66816 m3 ūdens.

Attēlota pieejamā informācija par asociācijā esošajiem biedriem uz 2020. gadu.

  • Informācijas avots Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas dati