Katrs LŪKA biedrs gādā par kvalitatīva ūdens piegādi patērētājam. Neraugoties uz to, ka Latvija ir bagāta ar pazemes ūdens resursiem, pētījumi liecina, ka mums patīk izmantot ūdeni ikdienā, jo vidēji katrs cilvēks dienā patērē aptuveni 100 l ūdens.

LŪKA biedri diennaktī vidēji piegādā patērētājiem 66230 m3 ūdens.

Attēlota pieejamā informācija par asociācijā esošajiem biedriem uz 2019. gada sākumu.

  • Informācijas avots Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas dati