Raugās, lai ūdens kvalitāte atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Veselības inspekcija

https://www.vi.gov.lv/lv
Sadarbojamies nozares politikas un likumdošanas veidošanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

https://www.varam.gov.lv/lv
Sadarbojamies vides informācijas apkopošanas jomā

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

https://videscentrs.lvgmc.lv/
Sadarbojamies ūdenssaimniecības speciālistu izglītošanā

“Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”

https://www.lsgutis.lv/
Sadarbojamies vides aizsardzības jomas popularizēšanā

Cleantech Latvia

https://cleantechlatvia.com/lv/home/
Sadarbojas vides un ūdenssaimniecības nozaru izglītības jomas pilnveidošanā

Latvijas Darba devēju konfederācija

https://lddk.lv/
Sadarbojamies zinātnisku un tehnisku problēmu risināšana un projektu realizācijā

Rīgas Tehniskā universitāte

https://www.rtu.lv/
Sadarbojamies, dalāmies pieredzē un informācijā

Lietuvas ūdens piegādātāju asociācija

http://www.lvta.lt/
Sadarbojamies, dalāmies pieredzē un informācijā

”Igaunijas Ūdensapgādes asociācija”

http://evel.ee/?lang=en
Sadarbojamies dažādu globālu un videi nozīmīgu jautājumu risināšanā, apspriešanā un ieviešanā.

Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācija

https://www.eureau.org/