Par mums

Mēs esam biedrība, kas vairāk nekā 30 gadus ar kopīgām interesēm un mērķiem apvieno 52 Latvijas teritorijā darbojošos ūdenssaimniecības nozares uzņēmumus, no kuriem 39 biedri ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un 13 asociētie biedri ir uzņēmumi, kas nodrošina ar ūdenssaimniecības nozari saistītus pakalpojumus un preces. Kopīgiem spēkiem LŪKA iestājas par Latvijas ūdenssaimniecības nozares attīstību, lai ikviens mūsu Latvijas iedzīvotājs varētu saņemt drošus un nepārtrauktus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (turpmāk – LŪKA) misija ir drošs un kvalitatīvs dzeramais ūdens, kā arī videi draudzīga un sakārtota notekūdeņu sistēma. 

LŪKA galvenie darbības virzieni:

   1. apvienot ūdenssaimniecības nozarē strādājošas uzņēmējsabiedrības, institūcijas un speciālistus kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem, lai Latvijas sabiedrības interesēs veiktu mērķtiecīgu darbību – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzlabošanu;
   2. pārstāvēt un aizstāvēt LŪKA biedrus kā vienotu kopumu valsts varas un pārvaldes institūcijās, kā arī nacionālās un starptautiskās organizācijās;
   3. sekot līdzi ūdenssaimniecības nozarei saistošajiem nacionālo un starptautisko organizāciju pieņemtajiem noteikumiem lēmumiem un direktīvām;
   4. paust kompetentu viedokli un sniegt ierosinājumus LR valsts varas institūcijām par ūdenssaimniecības nozarei būtiskiem jautājumiem;
   5. popularizēt ūdenssaimniecības nozari un tās intereses;
   6. organizēt aktivitātes, kas vērstas uz savstarpēju sadarbību un sadarbību starp nozares organizācijām, ražotājiem un izglītības iestādēm gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā;
   7. sniegt atbalstu, konsultējot ūdenssaimniecības jautājumos.

 

LŪKA nodrošina nozares pārstāvniecību arī starptautiskā mērogā, pievienojoties Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācijai (EurEau), sadarbojoties ar Baltijas un citu Eiropas valstu ūdenssaimniecībām, kā arī īstenojot dažādus starptautiska mēroga sadarbības projektus.

Nacionālā mērogā LŪKA spējusi izveidot un attīstīt ciešu sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulēšanas komisiju u.c. iestādēm un institūcijām, kā arī visu līmeņu izglītības iestādēm, t.sk. Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Olaines Tehnoloģiju koledža, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums u.c.

J.F.Kenedijs: “Ikviens, kurš atrisinās ūdens problēmas, būs cienīgs saņemt divas Nobela balvas – vienu miera un otru zinātnes.”