Par mums

Mēs esam biedrība, kurā ar kopīgām interesēm un mērķiem apvienojas ūdenssaimniecības nozares uzņēmumu entuziasti.

Kopumā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) apvieno Latvijas teritorijā darbojošos 50 nozares uzņēmumus, no kuriem 38 (biedri) ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un 12 (asociētie biedri) uzņēmumi nodrošina ar ūdensapgādes un kanalizācijas nozari saistītus pakalpojumus un preces.

Jau kopš 1990.gada LŪKA apvieno nozares uzņēmumus, lai iestātos par Latvijas ūdenssaimniecības aizstāvību un kopīgi veicinātu ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu attīstību. Biedrība nodrošina nozares pārstāvniecību arī ārpus Latvijas –  gan Baltijas reģionā, gan Austrumeiropā, kā arī Eiropas Savienībā (Eiropas Ūdens asociācijas (EWA) biedrs). Asociācija savu viedokli virza un aizstāv dažādās organizācijās, piemēram, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju; aktīvi sadarbojas ar valstiskām un nevalstiskām institūcijām, kā piemēram: Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulēšanas komisija u.c., uzņēmumiem, tehnoloģiju klasteriem, izglītības iestādēm (īpaši ar Rīgas Tehnisko Universitāti, iesaistoties dažādu projektu un pētījumu atbalstīšanā), lai organizācijas biedriem nodrošinātu operatīvu to pārstāvniecību un aktuālas informācijas pieejamību, kā arī piedalās Saeimas komisiju/apakškomisiju sēdēs, dažādās valstiska mēroga darba grupās un komitejās, t.sk., ES Struktūrfondu Uzraudzības komitejā un Vides apakškomitejā.

Jāatzīmē, ka kopš 2015.gada maija LŪKA ir pievienojusies arī Nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam ar Ministru Kabinetu.