Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija dibināta 1990.gada 24.maijā un ir viena no pirmajām profesionālajām asociācijām Latvijā. Asociāciju dibināja, pēc brīvprātības principa apvienojoties 13 ūdenssaimniecības uzņēmumiem no Aizkraukles, Cēsīm, Daugavpils, Valmieras, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Līvānu, Talsiem un Ventspils, kā arī no Rīgas rajona. Fragments no 1990. gada 24. maija sēdes protokola.

1990.

LŪKA mērķis ir nodrošināt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, atbilstošus tautsaimniecības vajadzībām Latvijā, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vides normatīvu prasībām, kā arī noslēgtajiem līgumiem ar patērētājiem; tad toreiz - pirmās asociācijas valdes - izskatīja tam laikam svarīgus, bet šobrīd nedaudz neparastus, jautājumus, kā datorsistēmu ieviešana ūdenssaimniecībās, ūdenssaimniecību apgāde ar speciāliem materiāliem un iekārtām, iekārtu un ūdensskaitītāju remonts utml.  Asociācija darbojās arī pie vienotas cenu politikas izstrādes.

1990

Ievēl  pirmo Latvijas ūdensvada un kanalizācijas Asociācijas priekšsēdētāju –IVANU FJODOROVU un priekšsēdētāja vietnieku –JĀNI LAIZĀNU. Par Asociācijas direkcijas direktoru ievēl JĀNI ROBEŽU.

1990.

LPSR Komunālās saimniecības ministrija  ar iesniegumu vēršas Rīgas pilsētas Kirova rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejā, lūdzot reģistrēt Latvijas ūdensvada un kanalizācijas Asociāciju un izvietot to ministrijas telpās. Asociācijas pirmā “mājvieta” Smilšu ielā 1/3, Rīgā.  

1990.

Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības attīstības departamenta direktors J.Perecs atzīst par iespējamu Asociācijas darbību Latvijas Republikas teritorijā.

1990.

Asociācija tiek iekļauta Vissavienības uzņēmumu un organizāciju klasifikatorā, tai piešķirot kodu “1766369”.

1990

Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrija atbalsta Asociācijas reorganizāciju un sabiedrības ar ierobežotu atbildību izveidi. Tiek mainīts asociācijas juridiskais statuss. 15 ūdenssaimniecības uzņēmumi no Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Līvāniem, kā arī no Valmieras, Jēkabpils, Madonas, Kuldīgas, Rīgas, Cēsu, Aizkraukles, Talsu, Saldus un Liepājas rajoniem, nodibina sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas ūdensvada un kanalizācijas Sabiedrība”. Par SIA valdes priekšsēdētāju ievēl - JĀNI LAIZĀNU. Sabiedrības direkcijā apstiprina direktoru JĀNI ROBEŽU un grāmatvedi DZIDRU EGLĪTI.

1990.

2000. gada 1. janvāris – Asociācijā tiek ievēlēts trešais valdes priekšsēdētājs - Vladimirs Antonovs un izpilddirektors – Edgars Tauriņš.

2000.

Jelgavā tiek dibināta sabiedriskā organizācija “Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” – LŪKA. Tiek ievēlēts ilglaicīgākais Asociācijas prezidents (valdes priekšsēdētājs) – Andis Dejus; Viceprezidents – Varis Ādamsons; Izpilddirektora pienākumus pildīt turpina – Edgars Tauriņš.

2002.

LŪKA tiek reģistrēta LR uzņēmumu reģistrā. Galvenais mērķis – nodrošināt stabilu, augstas kvalitātes ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un tautsaimniecības vajadzībām Latvijā.

2002.

Baltijas valstu ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas vienojas par sadarbību. Tiek parakstīts sadarbības pakts.

2002

LŪKA pievienojas Vispasaules ūdens asociācijai un kļūst arī par Eiropas ūdens asociācijas biedru.

2003.

Asociācija maina juridisko statusu un kļūst par biedrību Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija. Tajā darbojas jau 24 biedri.

2005.

Tiek strādāts pie ūdenssaimniecības nozares darbību regulējošā likumprojekta "Ūdens likums" izstrādes. Lai, likums būtu dzīvotspējīgs, talkā nāk arī Vides ministrija. Likums tika pieņemts pēc teju 10 gadu darba - 18.06.2015., un stājas spēkā 01.01.2016. "Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums"

2006.

Priecājamies par Alberta Auziņa grāmatas "Latvijas ūdenssaimniecības vēsture" iznākšanu.

2008.

Biedrībā ienāk jaunas vēsmas un darba spars ar jauniem komandas biedriem. Komandai pievienojas Baiba Gulbe – izpilddirektore, Dana Grīntāle – projektu vadītāja. Tiek uzsākta  aktīva dalība normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, risinātas tehniskās un organizatoriskās problēmas. Aktīvi apmeklējam un organizējam seminārus, apmācības, starptautiskas konferences un sabiedrību izglītojošus un nozari popularizējošus pasākumus

2012.

LŪKA izveido savu pirmo mājas lapu– www.lwwwwa.lv

2012.

Tiek īstenots starptautisks nozares speciālistu zināšanu celšanas projekts “Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana ūdenssaimniecībā” - ES mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci apakšprogrammas mobilitātes līguma ietvaros.

2012.

Tiek īstenots starptautisks nozares speciālistu zināšanu celšanas projekts “Profesionālās kapacitātes paaugstināšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanas plānošanā” - ES mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci apakšprogrammas mobilitātes līguma ietvaros

2013.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma tiek atjaunota Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference, kura katru gadu norisinās kādā no Baltijas valstīm.

2013.

LŪKA pievienojas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

2015.

LŪKA paraksta sadarbības līgumu ar Kazahstānas Ūdenssaimniecības uzņēmumu asociāciju un Tīro tehnoloģiju klasteri Cleantech LATVIA par kopīgu pasākumu un aktivitāšu īstenošanu un sadarbību.

2015.

Tiek uzsākta iniciatīvas Ū-vitamīns darbība (uvitamins.lv). Piedalāmies sarunu festivālā “Lampa”, kur popularizējam dzeramā ūdens “no krāna” lietošana, prezentējot Ūdens bāru.

2018.

Darbu asociācijā uzsāk jauns izpilddirektors - Gints Pērkons

2019

Latvijas vides aizsardzības fonds piešķir finansējumu iniciatīvas Ū-vitamīns popularizēšanai un sabiedrības izglītošanai

2019

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā iesniegtā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros iesniegts un apstiprināts projekta aktivitāte “Efektīvas notekūdeņu dūņu pārvaldības kapacitātes uzlabošana”, kura ietvaros LŪKA plāno izstrādāt Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju.

2019.

Pēc 18 gadu darba valdes priekšsēdētāja amatu pamet Andis Dejus. Par jauno asociācijas valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Edgars Daugelis. Izmaiņas notiek arī LŪKA administrācijā, kur izpilddirektora pienākumus uzņemas Sandis Dejus.

2020.

LŪKA maina vizuālo identitāti un izveido jaunu mājaslapu

2020.

LŪKA tiek ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs - Dainis Miezītis SIA "Dobeles Ūdens" valdes loceklis un ipriekš arī LŪKA valdes loceklis.

2022

LŪKA pievienojas Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācijai (EurEau).

2022

LŪKA tiek ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs - Guntars Dambenieks. AS "Madonas ūdens" un SIA "Saltavots" valdes loceklis un iepriekš arī LŪKA valdes loceklis.

2023