Ū Vitamīns

Vērtīgā un dažādiem mikroelementiem bagātā viela – ūdens mums ir viegli pieejama un plaši sastopama. Tomēr ne vienmēr mēs novērtējam šo dabas sniegto dāvanu un ūdensapgādes uzņēmumu sniegto pakalpojumu – drošu dzerama ūdeni no “krāna”. Bieži vien cilvēki dienu no dienas, ieradumu vadīti, vienu pēc otras pērk kārtējo plastmasas pudeli ar dzeramo ūdeni. Kāpēc tā? Vai ūdens pudelē ir garšīgāks? Vai drošāks veselībai, citādi labāks? – Varbūt cilvēkiem trūkst informācijas, izpratnes vai vienkārši zināšanu par to, ka brīvi pieejams “krāna” ūdens ir pilnībā drošs un atbilstošs ūdens dzeršanai? Turklāt tas maksā daudzkārt lētāk!

Lasīt vairāk

LIFE

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

 

Lasīt vairāk