Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai (NENUPHAR)

LŪKA kopā ar projekta partneriem, zinātnes, uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – 21 organizācija no 10 dažādām valstīm (Beļģijas, Grieķijas, Dānijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas) kopīgiem spēkiem meklēs ceļu pie jauniem pārvaldības modeļiem uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir demonstrēt jaunas aprites vērtību ķēdes, kas vērstas uz slāpekļa (N) un fosfora (P) reģenerāciju no trim galvenajām atkritumu plūsmām ES līmenī: dzīvnieku atkritumiem, notekūdeņu dūņām un piena pārstrādes notekūdeņiem.

Ekosistēmas vienlaikus apdraud barības vielu piesārņojums un rekordlielas mēslošanas līdzekļu cenas. Slāpekļa un fosfora ieguve no utilizējamiem atkritumiem un piemērota izmantošana par mēslošanas līdzekļiem ir abu problēmu risinājums, kas ļauj par konkurētspējīgu cenu piegādāt augsnei nepieciešamās barības vielas un nodrošināt tīrāku augsni, gaisu un ūdens sistēmas. Tomēr tas prasa intensīvu darbu politikas, normatīvu un pārvaldības jomā, jo nepieciešams iesaistīt daudz ieinteresēto pušu.

NENUPHAR ideja iecerēta, lai risinātu šīs vajadzības, izstrādājot jaunus apsaimniekošanas risinājumus, kas attiecas uz šādām trim plaši izplatītām atkritumu plūsmām: kūtsmēsliem, notekūdeņu dūņām un piena produktu notekūdeņiem. Procesā plānots risināt četrus galvenos jautājumus saistībā ar šīm atkritumu plūsmām:

  • metodoloģija, lai novērtētu slāpekļa un fosfora emisijas no mēslošanas līdzekļu lietošanas augsnē;
  • jauni pārvaldības modeļi, pamatojoties uz tīkla pārvaldības pieeju;
  • inovatīvi ekonomiskie un finanšu stimuli publiskajam un privātajam sektoram;
  • tehnoloģijas kūtsmēslu, notekūdeņu dūņu un piena produktu notekūdeņu apstrādei, lai atgūtu barības vielu slodzi.

Lielupes upes baseinā Latvijā un Lietuvā tiks pētīta un demonstrēta notekūdeņu dūņu kompostēšana un iestrāde lauksaimniecības zemēs. Kompostētas notekūdeņu dūņas ir līdz šim nepietiekami izmantots resurss lauksaimniecībā, kas var sniegt vides un ekonomiskos ieguvumus, ja tiek pielietots pareizi. Tāpēc NENUPHAR aktivitāšu ietvaros tiks apzinātas notekūdeņu dūņu kompostēšanas iespējas, izstrādāta notekūdeņu dūņu kompostēšanas un iestrādes metodoloģija, kā arī demonstrēti un izvērtēti rezultāti. Paredzēts, ka kopā Latvijā un Lietuvā demonstrējumi tiks veikti sešos dažādos laukos un rezultāti būs noderīgi turpmākai metodes izmantošanai.

Informācijai:

Projekts: Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai / New governance models to enhance nutrient pollution handling and nutrients recycling (NENUPHAR).

Projekta īstenošanas laiks: no 2023.gada 1. novembra līdz 2027. gada 30. aprīlim.

Projektu atbalsta Eiropas Savienība saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 101082169. Finansē Eiropas Savienība.