Vadīt un atbildēt par uzņēmuma ražošanas nozaru (siltumražošana, dzeramā ūdens ieguve un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana) tehnisko darbību; organizēt ražošanu uzturošo sistēmu ekonomiski un tehniski pamatotu darbību un ekspluatāciju. Visas sociālās garantijas, stabilitāte un atsaucīgi kolēģi; veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika.

TEHNISKAIS DIREKTORS/E

Olaines ūdens un siltums
Nāc strādāt atsaucīgā un profesionālā kolektīvā, saņem sociālās garantijas, darba telefonu un darba auto, kā arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
Ja spēj organizēt un vadīt, analizēt un kontrolēt, koordinēt un veicināt, mēs tevi gaidām! Mēs sagaidām godīgu un cieņpilnu komunikāciju ar klientiem un kolēģiem, skaidrojot ar uzņēmuma darbību saistītos jautājumus.

TEHNISKAIS DIREKTORS/E

Ludzas apsaimniekotājs
Sagatavo ūdensapgādes, sadzīves notekūdens kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīklu projektēšanas tehniskos noteikumus, izstrādā nepieciešamās piederības robežu shēmas. Uztur un pilnveido ĢIS. Izstrādā priekšlikumus jaunu tīklu būvniecībai un pārbūvei. Stabils darbs ar atalgojumu vienmēr laikā un sociālām garantijām.

BŪVINŽENIERIS

Saltavots
SIA "Liepājas ūdens" veic dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos. Vairāk par vakanci: 26345680.

INŽENIERIS

Liepājas ūdens
Veic ūdenssaimniecības infrastruktūras būvju, tai skaitā, ūdens ražošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas būvju atjaunošanas, paplašināšanas un tehnoloģiskās modernizācijas iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādi. Stabils darbs ģimenei draudzīgā darba vietā un sociālās garantijas.

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU INŽENIERIS

Rīgas ūdens
Stabils darbs ar algu vienmēr laikā un sociālajām garantijām. SALTAVOTS ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores, Allažu, Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Vairāk par vakanci: 29181233.

TĪKLU DAĻAS VADĪTĀJA VIETNIEKS

Saltavots
Stabils darbs ar algu vienmēr laikā un sociālajām garantijām. SALTAVOTS ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores, Allažu, Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Vairāk par vakanci: 29181233.

IEKĀRTU DAĻAS VADĪTĀJA VIETNIEKS

Saltavots
SIA "Liepājas ūdens" veic dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos. Vairāk par vakanci: 26345680.

LABORANTS

Liepājas ūdens
SIA "Liepājas ūdens" veic dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos. Vairāk par vakanci: 26345680.

PARAUGU ŅĒMĒJS - AUTOVADĪTĀJS

Liepājas ūdens
Ikdienas santehnisko darbu veikšanas organizēšana un avārijas seku likvidēšana; ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu apkalpošana; santehnisko iekārtu montāža, apkope un remonts; citu pienākumu veikšana, kas tieši saistīti ar inženierkomunikācijām.

VECĀKO MEISTARU - SANTEHNIĶI

VNK serviss
Ūdens un kanalizācijas tīklu (ŪKT) jeb objektu profilaktiskā apsekošana, lai nodrošinātu tīkla infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plānošanu un operatīvu reaģēšanu avārijas situācijās. Darbs Pašvaldības uzņēmumā, sociālās garantijas un stabilus atalgojums vienmēr laikā; ieplānots, apmaksāts atvaļinājums;
mazs un draudzīgs kolektīvs.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS

Vangažu avots
SIA "Liepājas ūdens" veic dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos. Vairāk par vakanci: 26345680.

ŪDENSSAIMNIECĪBU SISTĒMU TEHNIĶIS

Liepājas ūdens
Stabils darbs ar algu vienmēr laikā un sociālajām garantijām. SALTAVOTS ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores, Allažu, Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Vairāk par vakanci: 29181233.

INŽENIERTEHNISKO BŪVJU BRIGADIERIS-SANTEHNIĶIS

Saltavots
Ikdienas santehnisko darbu veikšana un avārijas seku likvidēšana; ūdensapgādes, kanalizācijas, iekārtu montāžu, apkopi un remonts; citi pienākumi, kas tieši saistīti ar inženierkomunikācijām; ūdens skaitītāju rādītāju uzskaite, verifikācija un plombēšana.

SANTEHNIĶIS

VNK serviss
Veic visa veida kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu un to elementu, kas ietver pilna laika cikla nodrošināšanu (vietas sagatavošana, nepieciešamo darbu veikšana, darba vieta sakārtošana) remonta un avāriju novēršanas darbus, nepieciešamības gadījumā izbūvi un pārbūvi. Stabils darbs ar atalgojumu vienmēr laikā un sociālajām garantijām.

SANTEHNIĶIS

Saltavots
Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētājs. Veic ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to sistēmu elementu remonta un likvidācijas darbu izpildi. Piedāvājam darbu un pieredzi lielā un stabilā uzņēmumā, apmācības, ģimenei draudzīgu darba vietu un sociālās garantijas.

SANTEHNIĶIS

Rīgas ūdens
Stabils darbs ar algu vienmēr laikā un sociālajām garantijām. SALTAVOTS ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores, Allažu, Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Vairāk par vakanci: 29181233.

SANTEHNIĶIS - UZRAUGS

Saltavots
Pārzināt un veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzraudzību un apkalpošanu; veikt konkrētu iekšējo inženierkomunikāciju montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tehnoloģiskās sistēmās, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus u.c. Pilnas slodzes darbs stabilā uzņēmumā. Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

SANITĀRTEHNIĶIS

Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība
Veic kanalizācijas cauruļvadu profilakses, avārijas un lokalizācijas ekipāžai uzdoto darba uzdevumu operatīvu un kvalitatīvu izpildi. Veic kanalizācijas tīkla aizsērējuma likvidāciju un avārijas lokalizāciju. Veic kanalizācijas tīklu un izvadu apsekošanu un tīrīšanu. Stabils darbs ģimenei draudzīgā darba vietā un sociālās garantijas.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU STRĀDNIEKS/-CE

Rīgas ūdens
Darbs ar notekūdeņu iekārtu automātiku (sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtu aprīkojums utt.). SIA “Akorda ir oficiālais tirgotājs Latvijā FLYGT, LOWARA, HUBER, KAMSTRUP u.c. pazīstamu zīmolu produkcijai.

AUTOMĀTIKAS SPECIĀLISTS

SIA "Akorda"
Darbs bioloģiskajā attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva". Veic elektromehānisko iekārtu, elektronisko un instrumentu ar darba spriegumu līdz 1000V apkopi, kontroli un regulēšanu, elektromehānisko iekārtu, instrumentu un ķēžu uzstādīšanu un demontāžu. Stabils darbs ģimenei draudzīgā darba vietā un sociālās garantijas.

ELEKTRONIKAS REGULĒTĀJS

Rīgas ūdens
SIA "Liepājas ūdens" veic dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos. Vairāk par vakanci: 26345680.

ELEKTROMONTIERIS

Liepājas ūdens
Stabils darbs ar algu vienmēr laikā un sociālajām garantijām. SALTAVOTS ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores, Allažu, Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Vairāk par vakanci: 29181233.

KONTROLES MĒRAPARĀTU UN AUTOMĀTIKAS ELEKTROATSLĒDZNIEKS

Saltavots
Ūdens patēriņu skaitītāju uzstādīšana, plombēšana un nomaiņa. Datu par uzstādītajiem, nomainītajiem un noplombētajiem skaitītājiem ievade. Attālināto nolasāmo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana.
SALTAVOTS piedāvā nepieciešamo apmācību darba pienākumu veikšanai, sociālās garantijas (piemaksas, prēmijas, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu), kā arī stabilu darbu ar algu vienmēr laikā.

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS - KONTROLIERIS

Saltavots
Mēs esam uzņēmums, kas orientēts uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un dinamisku darbību! Mēs meklējam proaktīvu un jaudīgu palīgspēku mūsu komandai. Pilnas slodzes darbs, sociālās garantijas un veselības apdrošināšana un ne tikai!
Mēs tev uzticēsim regulēto tarifu grozījumu izstrādes vadību, dalību budžeta un citās komisijās, ikgadējā budžeta izstrādes vadību, excel sistēmu uzturēšanu, naudas plūsmas plānu izstrādi un citus ar finanšu jautājumiem saistītus darbus.

FINANŠU STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

VNK serviss
Budžeta izstrāde, budžeta grozījumu sagatavošana; budžeta izdevumu faktiskās izpildes kontrole un uzraudzība, uzņēmuma naudas plūsmas kontrole; uzņēmuma sniegto pakalpojumu tarifu izstrāde; uzņēmuma finansiālās darbības analīze un optimizācija; dokumentācijas (atskaites, pārskati, projekti) sagatavošana un noformēšana; sadarbība ar pašvaldības iestādēm un budžeta komisiju, nepieciešamības ietvaros.

GALVENAIS EKONOMISTS/E

VNK serviss
Plāno un analizē saimniecisko darbību; strādā ar datoru un biroja programmatūru (Word, Excel), izmanto interneta iespējas un datu bāzes;
organizē un pārrauga uzkopšanas darbinieku darbu; apzina preču un pakalpojumu piedāvājumu un veic analīzi; organizē un kontrolē preču saņemšanu un izsniegšanu u.c. pienākumi. Stabils darbs ar algu vienmēr laikā, labi darba apstākļi, lielisks kolektīvs!

SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS

Gulbenes Energo Serviss
Veic drošības sistēmu (apsardzes, piekļuves kontroles, ugunsdrošības, video novērošanas u.c.) darbības ikdienas pārraudzību, organizē un novērš nelielus sistēmu darbības traucējumus. Stabils darbs ģimenei draudzīgā darba vietā un sociālās garantijas.

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS TEHNIĶIS

Rīgas ūdens
Sniedz atbalstu vadībai un darbiniekiem juridiskajos jautājumos, sagatavo un izskata dažādu dokumentu projektus savas kompetences ietvaros, piedalās Kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai iekšējo un normatīvo aktu izstrādē. Piedāvājam stabilu darbu un sociālās garantijas ar atalgojumu vienmēr laikā. Pilnas slodzes darbs uz nenoteiktu laiku.

JURISKONSULTS/E

Saltavots
Nodrošini atvērtu komunikāciju starp SIA "Bauskas novada komunālserviss" un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu! Darbs ar masu medijiem un sociāliem tīkliem, kā arī mājaslapu. Pārstāvniecība dažādos pasākumos un ne tikai!

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Bauskas novada komunālserviss
Integrētās vadības sistēmas ieviešana, nodrošināšana un uzturēšana. Iekšējo auditu un dokumentālo pārbaužu plānošana, veikšana, rezultātu apkopošana un analīze, ieteikumu sniegšana. Kvalitātes kontroles pasākumu plānošanu. Esošo un jauno darbinieku apmācība kvalitātes vadības sistēmas jautājumos.
Mēs piedāvājam pilna laika darba vietu un nenoteiktu laiku, sociālās garantijas, algu vienmēr laikā un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
Pieredze kvalitātes un procesu vadībā var tikt uzskatīta par priekšrocību.

KVALITĀTES UN PROCESU VADĪBAS SPECIĀLISTS

Bauskas novada komunālserviss
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestā. Veic rakšanas darbus inženiertīklu remonta vai izbūves nodrošināšanai. Rok tranšejas kanalizācijas ūdensvada tīkliem. Līdzina grunts virsmu. Piedāvājam stabilu darbu ģimenei draudzīgā darba vietā un sociālās garantijas.

EKSKAVATORA VADĪTĀJS

Rīgas ūdens
Automehanizācijas cehā. Vada kravas automobili un piedalās kravas iekraušanas vai izkraušanas darbos un nepieciešamības gadījumā - avāriju likvidācijas darbos. Stabils darbs ģimenei draudzīgā darba vietā un sociālās garantijas.

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS/-A

Rīgas ūdens
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

SANTEHNIĶIS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

REMONTSTRĀDNIEKS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

ELEKTRIĶIS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

NAMDARIS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

JURISTS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

NAMU APSAIMNIEKOŠANAS SPECIĀLISTS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

PERSONĀLA VADĪBAS SPECIĀLISTS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

LIETVEDIS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

KLIENTU APAKLPOŠANAS SPECIĀLISTS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss
Gulbenes Energo Serviss piedāvā prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem! Praksē pie mums tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas, iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem, strādāt kopā ar draudzīgu kolektīvu.

GRĀMATVEDIS - prakses vieta

Gulbenes Energo Serviss