Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu jeb Ū vitamīns

Latvijas ir unikāla pasaules kontekstā ar plašu un kvalitatīvu pazemes ūdens resursu dzeramā ūdens nodrošināšanai visā Latvijas teritorijā. Taču mīti un aizspriedumi par dzeramā jeb “krāna” ūdens lietošanu un tā drošumu sekmē fasēta ūdens lietošanu, kas katram indivīdam rada ne tikai izmaksas vismaz 300 reižu pārmaksājot, bet arī ievērojamu plastmasas atkritumu daudzumu. Lai mazinātu cilvēka radīto kaitējumu apkārtējai videi, Ū-vitamīns kustības ietvaros uzsāk jaunu aktivitāšu un nodarbību ciklu par drošu un atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu.

Mūsdienu Latvijas sabiedrībā nereti drošs un kvalitatīvs dzeramais ūdens tiek uzskatīts par pašsaprotamu. Tomēr šķietami tik vienkārši pieejamais dzeramais ūdens un dzeramā ūdens vieta kopējā ūdens ciklā ir jāapzinās un jānovērtē. Tāpēc jau kopš 2019. gada dzīvo Ū-vitamīns kustības, kas sekmē sabiedrības izpratni par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu.

Tās ietvaros tiek organizēts plašs aktivitāšu un nodarbību loks par ūdenssaimniecības nozares nozīmi mūsu ikdienā un Latvijas dabas resursu (pazemes ūdeņu) bagātību, atbildīgu un saudzīgu Latvijas dabas resursu izmantošanu, kā arī brīvi pieejama dzeramā ūdens nodrošināšanu. Šogad Ū-vitamīns kustība atgūs savu spozmi, uzsākot vērienīgu zīmola atjaunošanas un informatīvi izglītojošu aktivitāšu kampaņu.

Kampaņas ietvaros plānots īstenot informatīvi izglītojošas nodarbības un seminārus skolās, publiskajās iestādēs un sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Jau uzsākts darbs pie Ū-vitamīns kustības modernizēšanas aktivitātēm, t.sk. digitālā mārketinga komunikācijas plāna izstrāde, informatīvi izglītojošu materiālu sagatavošana elektroniskā formātā, mājaslapas atjaunošana un Ū-vitamīns kustības atpazīstamības un sadarbības partneru tīkla paplašināšana.

Ū-vitamīns kustība ir dzīva un būs dzīva kamēr vien cilvēkam būs nepieciešams drošs un kvalitatīvs dzeramais ūdens. Tā sekmē sabiedrības vides apziņu par atbildīgu dzeramā ūdens reusrsu izmantošanu un videi draudzīga dzīvesveida attīstību. Esi atbildīgs – dzer ūdeni no krāna un saudzē vidi!

Informācijai:

2023. gada 10. oktobrī LŪKA un Valsts reģionālās attīstības aģentūra noslēdza līgumu par projekta “Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu”, Nr. 1-08/100/2023. Tā mērķis ir īstenot informatīvi izglītojošas aktivitātes sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, dažādu izglītības iestāžu un publiskā sektora pārstāvju izpratnes par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu veidošanai un celšanai.
Projekta sadarbības iestāde: VARAM.
Projekta kopējās izmaksas veido 42 380.00 EUR, kas piešķirti no budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem.
Projekta īstenošanas termiņš: 2024. gada 30. septembris.