Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācija (turpmāk – EurEau) ir lielākā ūdenssaimniecību asociācija, kas apvieno 35 nozares asociācijas no vairāk kā 30 dažādām valstīm. EurEau pulcē profesionāļus, lai vienotos par Eiropas ūdens nozares pozīcijām attiecībā uz ūdens kvalitātes pārvaldību, resursu efektivitāti un ūdens piekļuves iespējām iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

EurEau biedri ir pilnībā apņēmušies nodrošināt nepārtrauktu tīra ūdens piegādi un tā drošu atgriešanos ūdens apritē. Atbildīgas pieejas veicināšana ūdens izmantošanai ir labākais veids, kā novērtēt un aizsargāt ūdenssaimniecību sektoru Eiropā un nodrošināt tā pieejamību gan tagad, gan nākotnē.

LŪKA ir pilntiesīgs EurEau biedrs kopš 2022. gada 21. oktobra.