• Informatīvs materiāls
  SPRK regulēto komersantu apmierinātības pētījuma aptaujas rezultāti 2021. gada jūlijs-augusts – skatīt

 

 • Informatīvs materiāls
  SPRK vēstule par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas – skatīt

 

 • Informatīvs materiāls
  SPRK vēstule par ugunsdzēsības vajadzībām patērētā ūdens apmaksu un uzskaiti – skatīt

 

 • Informatīvs materiāls
  Valsts vides dienesta Ziņojums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības efektivitātes valsts testēšanas rezultātiem 2021.gadā – skatīt
  Latvijas problēmNAI apkopojums I pusgads, 2021.gads – skatīt

 

 • Informatīvs materiāls
  Maksimāli pieļaujamās vielu koncentrācijas notekūdeņu savākšanas sistēmā novadāmajiem notekūdeņiem – skatīt

 

 

 • 15.02.2021.
  Veselības ministrijas atbilde biedrībai par COVID-19 vakcinēšanas prioritāti.
  Atbildes vēstule

 

 • Informatīvs materiāls
  Vadlīnijas par industriālo notekūdeņu pārvaldīšanu – skatīt

 

 • Informatīvs materiāls
  Projekta BEST kopsavilkums “Ceļā uz rūpniecisko notekūdeņu efektīvāku apsaimniekošanu” – skatīt