Projekts Ū vitamīns

Vērtīgā un dažādiem mikroelementiem bagātā viela – ūdens mums ir viegli pieejama un plaši sastopama. Tomēr ne vienmēr mēs novērtējam šo dabas sniegto dāvanu un ūdensapgādes uzņēmumu sniegto pakalpojumu – drošu dzerama ūdeni no “krāna”. Bieži vien cilvēki dienu no dienas, ieradumu vadīti, vienu pēc otras pērk kārtējo plastmasas pudeli ar dzeramo ūdeni. Kāpēc tā? Vai ūdens pudelē ir garšīgāks? Vai drošāks veselībai, citādi labāks? – Varbūt cilvēkiem trūkst informācijas, izpratnes vai vienkārši zināšanu par to, ka brīvi pieejams “krāna” ūdens ir pilnībā drošs un atbilstošs ūdens dzeršanai? Turklāt tas maksā daudzkārt lētāk!

Lai popularizētu ūdens dzeršanu no “krāna” un radītu izpratni par krāna ūdens drošu izmantošanu, Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un kafejnīca Innocent, kas pārstāv un motivē restorānus un kafejnīcas, ir uzsākuši iniciatīvu “Ū-vitamīns”.

Mūsu mērķis ir atspoguļot ūdens sektora nozīmību sabiedrības ikdienas dzīvē, uzsverot Latvijas dabas resursu un ūdens bagātību, veicināt dzeramā ūdens pieejamību publiskās un izglītības iestādēs un kliedēt mītus par dzeramā ūdens kvalitāti ūdensapgādes sistēmās, tādējādi veidojot “krāna” ūdens lietošanas tradīcijas, samazinot radīto atkritumu daudzumu, kas rodas fasēta ūdens izmantošanas gadījumā.

Ū-vitamīns pulcē arī domubiedrus no kafejnīcām un restorāniem visā Latvijā, kuru skaits jau tuvojas 200.

Ū-vitamīna mājas lapā ir iespēja uzzināt dažādu informāciju par dzeramo ūdeni un mītiem, kuri saistās ar krāna ūdens dzeršanu. Kā arī ir iespējams uzzināt kurās vietās ir iespēja saņemt ūdeni par brīvu.

Lai atraktīvi un zinoši paustu Ū-vitamīna vēstījumu, Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas  uzņēmumu asociācija(LŪKA) piedalījās sarunu festivālā Cēsīs “LAMPA”, kur prezentēja ūdens bāru ar vietējo ūdens pieslēgumu, tādējādi demonstrējot brīvi pieejamo, gardo un īpašo produktu – Ū vitamīnu, ūdeni. Interaktīvais Ūdens bārs ir dizainiski pārdomāta konstrukcija ar risinājumu pieslēgties centralizētajam ūdens apgādes tīklam, lai demonstrētu dzeramā ūdens pieejamību un drošu “krāna ūdens” izmantošanu.

2019. gadā LŪKA sadarbībā ar RTU izveidoja izglītojošu nodarbību ciklu, lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu. Izglītojošo nodarbību mērķis ir vērst skolēnu, jauniešu un izglītības nozares pārstāvju uzmanību uz saviem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, kā arī informēt par priekšrocībām fasēta dzeramā ūdens aizstāšanai ar “krāna ūdeni” – tādējādi gan ietaupot finanšu līdzekļus, gan samazinot saražoto atkritumu daudzumu un veicinot videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu. Šo nodarbību cikla ietvaros Ū- vitamīns viesojās Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Dobelē, viesojoties vairākās pašvaldības iestādēs un skolās, kopā īstenojot 25 nodarbības.

Projekta ietvaros Ū-vitamīns viesojās arī :

  • Rīgā – Pop-up laboratorija ( Innocent Caffe);
  • Starpinstitūciju sanāksmēs “Tehniskie risinājumi un iespējas ūdens atkārtotas izmantošanas inovāciju ieviešanai”;
  • Smiltenes pagasts – Izglītības ministrijas seminārs “Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”

2020. gada oktobrī noslēdzot  līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta, Ū-vitamīns, realizēšanu laika posmā 2020. gada 2.novembra līdz 2021. gada 30.jūnijam, tiks turpināts iesāktais. Ū-vitamīns viesosies Cēsu, Rēzeknes un Jūrmalas skolās un Olaines, Daugavpils, Priekuļu un Rīgas profesionālās izglītības iestādes skolās un vairākās Latvijas augstskolās, lai informētu par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu un atbildētu uz daudziem neskaidro jautājumu “Vai krāna ūdeni var dzert?”

Vairāk informācijas:

www.uvitamins.lv

https://www.facebook.com/uvitamins

Preses relīze_19.04.2021.