Projekts Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0)

Ūdens tā ir dzīvība. Tas ir dzīvības pamats gan cilvēkiem, gan augiem, gan dzīvniekiem. Ūdens ir neaizstājams resurss ekonomikai un visai saimnieciskajai darbībai. Ūdens – pamats klimata veidošanā.

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ir uzsākusi dalību projektā – Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0). Projekts tiek īstenots ar mērķi izveidot platformu, kura sekmēs ūdensapgādes sektora un citu ar nozari saistītu profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvi un apmaiņu vienuviet.

PoVE Water Scale-up ir starptautiska mēroga projekts. Projektā ir iesaistījušās 8 profesionālās izglītības iestādes, 7 uzņēmumi no ūdensapgādes sektora, 4 akadēmiskie partneri un 4  atbalsta partneri no Eiropas un ārpus eiropas robežām.

Projekts balstās uz esošajām un topošajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm ūdens nozarē, pārvēršot tās profesionālās izcilības pieejā. Tas nodrošina profesionālās izglītības iestāžu augšupeju un spēcīgu saikni ar reģionālajām ekonomiskajām un sociālajām ekosistēmām. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama profesionālās izcilības nostiprināšanai ūdens nozarē Eiropā, tādējādi radot pamatu profesionālās izglītības programmu izstrādei un līdz ar to arī profesionālās izglītības studentu kompetenču attīstībai. Projekta ieviešana veicinās profesionālo izcilību ūdens nozarē, tādējādi nodrošinot augstu kvalitāti prasmēs un kompetencēs, kas nodrošina kvalitatīvu darbu un karjeru.

Projekts ļaus izglītot profesionālo mācību iestāžu studentus, lai tie kļūtu par digitāli prasmīgiem un ilgtspējīgi orientētiem ūdens nozres profesionāļiem, kuri ir ārkārtīgi nepieciešami mūsu nākotnei.

PoVE Water Scale-up projekts balstās uz partnerību, kas tika uzsākta veicot iestrādes projektam Pilot PoVE Water project. Šis projekts ir mērķtiecīgs turpinājums, lai izveidotu profesionālu apmācību ūdens nozarē.

PoVE Water pilotprojekts sekmēja iesaistīto kopīgās intereses un pieeju ūdens nozarei, tostarp digitalizāciju, ieinteresēto pušu iesaistīšanu un ilgtspējību. Jaunais projekts izveidos ziemeļu un dienvidu  valstu sadarbību, tādējādi izveidojot saikni starp visiem iesaistītajiem un nodrošinot vienmērīgu mācību materiālu izplatību visiem projekta partneriem.