„Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarē, vides aizsardzības jomā”

23. Augusts, 2022

LŪKA īsteno profesionālo izglītības iestāžu personāla stažēšanās programmu.

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sadarbībā ar Valsts Izglītības un satura centru īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta 8.5.3.0/16/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” veiktās tirgus izpētes „Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarē, vides aizsardzības jomā” stažēšanās programmu.

Projekts tiek realizēts ar mērķi veicināt profesionālās izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu izpratni par ūdenssaimniecībām, tajos notiekošajiem procesiem un aktualitātēm, lai veicinātu ar vides aizsardzību un ūdenssaimniecībām saistītu profesionālās izglītības programmu atjaunošanu un realizēšanu.

Stažēšanās programmā iesaistījušies pedagogi no Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā, Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Stažēšanās laikā tiek apgūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, ko nodrošina piesaistītie nozares speciālisti un mācību vizītes dažādos ar ūdenssaimniecību darbu saistītos uzņēmumos un iestādēs.

Stažēšanās tiek īstenota laika posmā no 22. līdz 26. augustam.

Stažēsānās programmas ietvaros tiks apmeklēti šādi uzņēmumi:

 • SIA “Jelgavas ūdens”
 • AS Olaines ūdens un siltums
 • RTU Olaines Tehnoloģiju koledža
 • SIA “Latvijas Piens”
 • SIA “Dobeles Ūdens”
 • SIA “Liepājas ūdens”
 • SIA “Akvedukts”
 • RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija

Darba kārtībā ir dažādu ūdenssaimniecības nozares procesu apgūšana. Kā, piemēram:

 • Dzeramā ūdens ieguves process – ieguves iekārtas, to automātiskās vadības sistēmas, ūdens kvalitātes rādītāju monitorings, mēriekārtu lietojums, ūdens ieguves uzskaite.
 • Dzeramā ūdens sagatavošanas / atdzelžošanas process – sagatavošanas iekārtas, to automātiskās vadības sistēmas, atdzelžošanas dūņas, mehānismu apkopes, kvalitātes prasības un rādītāju monitorings, ūdens sagatavošanas uzskaite.
 • Notekūdeņu attīrīšanas process – attīrīšanas iekārtas, to  automātiskās vadības sistēmas, mehānismu apkopes, notekūdeņu dūņas, kvalitātes prasības un rādītāju monitorings, notekūdeņu uzskaite.
 • Ražošanas notekūdeņu pieņemšanas un uzskaites kārtība, kontroles mehānismi.
 • Energoefektivitāte ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmās.
 • c.

 

Strādājam, lai veicinātu kvalifikācijas celšanas iespējas un jaunu zināšanu topošajiem un esošajiem ūdenssaimniecības darbiniekiem!