Semināri projekta “Profesionālās izglītības attīstība vides jomā” ietvaros

30. Oktobris, 2022

Turpinās projekta Erasmus+ KA210-VET – Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības programmas projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides jomā” (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720) realizēšana. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Igaunijas Ūdensapgādes uzņēmumu asociāciju (Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL))

3. un 4. oktobrī norisinājās semināri projekta realizēšanas ietvaros.

Semināru mērķis ir paaugstināt vides izglītībā iesaistīto pušu kompetences un iepazīties ar vides aizsardzības izglītības īstenotajiem modeļiem un finansējuma principiem Igaunijā.

3. oktobrī tika organizēts seminārs Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā par notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi, kuru veic  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operators. (Dūņu sedimentācija, Dūņu indekss, mikroorganismu noteikšana, P, N un ĶSP noteikšana).

Savukārt 4. oktobrī seminārs norisinājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģīju universitātē Jelgavā.

Semināra gaitā apspriests –  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības optimizācija, ieviešot matemātiskās modelēšanas rīkus. Kā arī tika veidota diskusija par turpmākajiem soļiem un programma projekta īstenošanas ietvaros kopējās situācijas paaugstināšanai profesionālajā izglītībā Latvijā un Igaunijā.

Projekta galvenais mērķis ir nepieciešamība novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē. Lai virzītos uz mērķa izpildi, ir nepieciešams attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības, kā arī veicināt pedagogu interesi un  nodrošināt izglītības iestāžu pedagogu kompetenci. Par projekta prioritāti ir izvirzīta uz nākotni orientēta un darba tirgū pieprasīta mācību programma – vides iekārtu tehniķis.

Vairāk par projektu: https://www.lwwwwa.lv/projekti/

 

Projekts:

Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai” Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”
Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720