Noslēdzies projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”

1. Decembris, 2022

Noslēdzies projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”

Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2022 – 30.11.2022

Projekta realizācija noritēja sadarbībā ar Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociāciju ( EVEL ).

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” saskata būtiskus draudus nozarei, kur vidējais ūdenssaimniecības nozarē nodarbināto vecums ir krietni lielāks par 50 gadiem, līdz ar to tuvākajā desmitgadē, strauji tuvojoties speciālistu pensionēšanās vecumam, ir apdraudēta attiecīgo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, kas var radīt būtiskus traucējumus veselības aprūpei un vides aizsardzībai. Tādējādi mēs apzināmies, ka ne tikai speciālistu, bet arī zinošu mācībspēku trūkums jauno speciālistu sagatavošanā var būtiski ietekmēt nozares darbu nākotnē.

Projekta virsmērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Īstenojot projektu un virzoties uz mērķa saniegšanu, tika izvirzīti uzdevumi un apakšmērķi:

1. attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības;
2. sekmēt profesionālo izglītības iestāžu vadītāju ieinteresētību uz nākotni vērstas un darba tirgū pieprasītas mācību programmas – Vides tehniķa profesija – nodrošināšanā;
3. veicināt nozares vajadzībām atbilstoša un konsolidēta profesionālās izglītības standarta izstrādi un tam atbilstošu mācību programmu īstenošanu profesionālās izglītības iestādēs;
4. radīt pamatu transnacionāla tīkla izveidē un attīstībā starp Latvijas un Igaunijas ūdenssaimniecības sektora un profesionālu izglītības iestāžu pārstāvjiem, dibinot jaunus kontaktus un radot potenciālu turpmākām un, iespējams, plašāka mēroga sadarbībām.

Projektā tika veiksmīgi realizētas visas plānotās aktivitātes mērķa sasniegšanai.

Kopumā tika organizēti 5 semināri, tai skaitā pieredzes apmaiņas semināri un kapacitātes paaugstināšanas semināri. No tiem 2 (divi) semināri notika Igaunijā.

Ciešā sadarbība ar Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociāciju ( EVEL )veicināja un paplašināja projekta realizācijas iespējas, organizējot seminārus un pieredzes apmaiņas vizītes, ne tikai Latvijas robežās, bet arī Igaunijā.

Projekta gaitā organizētajos semināros piedalījās ne tikai nozares pārstāvji un eksperti, bet arī mācībspēki no vairākām profesionālajām mācību iestādēm Latvijā. Šāda mācībspēku iesaiste veidos sadarbību starp ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm, veicinot izpratni par darba vidē balstītas profesijas apguvi un potenciālo darbaspēku.

Projektā plānotā izglītības sistēmas pilnveide tika realizēta ar audita veikšanu Latvijā esošo profesiju standartos ūdenssaimniecībā un vides aizsardzībā. Un tika konsolidēta un pilnveidota profesijas standarta izstrāde.

Kā arī projekta ietvaros ir tapis video materiāls, kurš popularizē nozari un aicina izvēlēties svarīgu un atbildīgu nākotnes profesiju. video

Informācijai ir pievienots attēls no pēdējā projekta semināra, kurā tika prezentēti projekta rezultāti.