Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā atklāj mītus un patiesību par dzeramo ūdeni

5. Oktobris, 2023

No 2023. gada 18. septembra līdz 8. oktobrim Latvijā un citās Eiropas valstīs aktīvi norisinās devītā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (European Sustainable Development Week) (turpmāk – ESDW nedēļa). ESDW nedēļā ik gadu notiek vairāki tūkstoši pasākumu, ko īsteno sociāli atbildīgi iedzīvotāji, organizācijas, iestādes un uzņēmumi, rūpējoties par planētas, cilvēku un zemes resursu nākotni visā Eiropā. Arī LŪKA 2023. gada 3. oktobrī organizēja tiešsaistes semināru “Ilgtspējīga dzeramā ūdens lietošana Latvijas pašvaldībās” (turpmāk – seminārs), kurā tika apspriesti jautājumi par krāna ūdens lietošanu uzturā un mītiem par to, kā arī bija iespēja uzzināt, cik daudz varam ietaupīt, lietojot mūsu pašu dzeramo ūdeni, iztiekot bez plastmasas pudelēm.

Semināru atklāja LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus, norādot, ka: “Latvijā esošā dzeramā ūdens kvalitāte un pieejamība ir liela privilēģija salīdzinājumā ar visu pārējo pasauli! Šī semināra ietvaros ceru motivēt pašvaldības un ūdenssaimniecības aktīvi līdzdarboties droša dzeramā ūdens pieejamības veicināšanā un sabiedrības informēšanā par dzeramā ūdens kvalitāti, pieejamību, drošumu un unikalitāti Latvijā!”

Lai kliedētu mītus par dzeramā ūdens kvalitāti Latvijā, semināru turpināja Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis. Stāstot par dzeramā ūdens kvalitāti centralizētās ūdensapgādes sistēmās Latvijā, kā arī atklājot dzeramā ūdens valsts auditmonitoringa, kārtējo monitoringa un ūdensapgādes sistēmu kontroļu rezultātus.

Semināra turpinājumā LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus stāstīja par Ū-vitamīns kustību Latvijā, nepieciešamību runāt par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem pasaulē (ņemot vērā strauji augošo patēriņu), svarīgākajiem cilvēkiem pilsētā, kā arī sniedza ieskatu par dzeramo ūdeni pēc būtības – kur rodas, kā garšo, kur un kā patērē, cik daudz.

Noslēgumā LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus atklāja interesantus faktus par dzeramo ūdeni saistībā ar tā lietošanas veidiem, apjomu un izmaksām kopumā, tā aicinot novērtēt ūdens resursu bagātību Latvijā. Sandis Dejus: “Lietosim drošu krāna ūdeni un izvairīsimies no fasēta ūdens lietošanas, tā saudzēsim dabu un savus maciņus, kā arī ietaupīsim energoresursus kopumā!”

Semināru iespējams noskatīties šeit!

Informācijai: 

ESDW popularizē uz ilgtspējīgu attīstību vērstas iniciatīvas un projektus, sniedzot ieguldījumu 2015. gadā apstiprināto ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Valsts kanceleja.