Biedrības sastāvā 50 biedri.

23. Augusts, 2022

18. augustā norisinājās LŪKA biedru kopsapulce.

Līdzās citiem jautājumiem dienas kārtībā bija arī iesniegumu izskatīšana par uzņemšanu biedrībā uzņēmumiem SIA Lielvārdes Remte un AVK International A/S.

Uzņemot šos uzņēmumus biedrībā, LŪKA biedru skaits pieaudzis līdz apaļiem 50 biedriem.

Lepojamies, ka nepārtrauktais darbs LŪKA biedru interešu aizstāvēšanā un realizēšanā rezultējas ar panākumiem un rosina interesi citiem nozares uzņēmumiem pievienoties Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijai.

 

Mēs investējam mūsu nākotnē!