Biedru kopsapulce ar pievienoto vērtību

24. Marts, 2023

24. martā veiksmīgi norisinājies LŪKA biedru kopsapulce, kurā izdevies ne tikai diskutēt un lemt par biedrības darbības rezultātiem 2022. gadā, bet arī apskatīt un smelties iedvesmu RTU laboratorijās.

Biedru kopsapulci svinīgi atklāja LŪKA valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks un izpilddirektors Sandis Dejus. Pēc oficiālās darba kārtības apstiprināšanas un balsu skaitīšanas komisijas izveides tika sniegts valdes ziņojums jeb pārskats par paveikto 2022. gadā.

2022. gadā veiksmīgi izdevies popularizēt ūdens dzeršanu no krāna ar Ū vitamīns kustības attīstību, izstrādāt un sagatavot notekūdeņu dūņu stratēģiju LIFE GoodWaterIP projekta ietvaros, celt mācībspēku kapacitāti un attīstīt veiksmīgu sadarbību ar dažādām organizācijām, tostarp Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība, LSGŪTIS, VARAM, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Igaunijas Ūdenssaimniecību asociācija, RTU u.c. Kopumā projektu realizācijā piesaistīti 18 nozares eksperti. Viens no svarīgākajiem notikumiem ir uzņemšana Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācijā (EurEau), kur LŪKA biedru pārstāvji aktīvi līdzdarbojas dzeramā ūdens grupā, notekūdeņu grupā un likumdošanas un ekonomikas grupā.

2022. gadā izdevies arī uzsākt ziedojumu vākšanu kara plosītu Ukrainas ūdenssaimniecību atbalstam un kopīgiem spēkiem ziedoti ne tikai finanšu līdzekļi, bet arī ģeneratori un sniegts cilvēcīgs atbalsts.

Noslēgumā veiksmīgi apstiprināts 2022. gada pārskats, revīzijas komisijas ziņojums un sniegta informācija par plānotajām aktivitātēm 2023. gadā. Svarīgākās no tām – dalība nacionāla un starptautiska līmeņa projektos un Baltijas valstu ūdenssaimniecību asociāciju rīkotā konference “Baltic Water Works Conference 2023”.

Pēc biedru kopsapulces oficiālās sadaļas beigām visi klātesošie tika laipni aicināti doties ekskursijā pa RTU laboratorijām – Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta klimata telpā, Dizaina fabrikā un ZIC, 3D betona printēšanas laboratorijā un Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijās.