Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” rekonstruēts notekūdeņu nostādinātājs

22. Septembris, 2023

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” pabeigta vēl viena otrreizējā notekūdeņu nostādinātāja pārbūve, kas ir nozīmīgs posms sekmīgā pilsētas notekūdeņu attīrīšanas procesā.

Kopumā BAS “Daugavgrīva” ir 16 nostādinātāji – seši pirmreizējai un desmit otrreizējai notekūdeņu nostādināšanai. Tie tiek ekspluatēti jau vairāk nekā 30 gadus, un to kalpošanas termiņš strauji tuvojās beigām. Pašlaik rekonstruēti jau septiņi 4500 m3 ietilpīgie rezervuāri, un tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par vēl divu pirmreizējo un viena otrreizējā nostādinātāja pārbūvi. SIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas optimizācijas projekta ietvaros plāno rekonstruēt visus 16 attīrīšanas stacijā esošos nostādinātājus.

BAS “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris: “Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” jau daudzus gadus strādā nepārtrauktā diennakts režīmā, attīrot Rīgas pilsētas un tās tuvāko apkaimju iedzīvotāju radītos notekūdeņus, un rūpējoties par to, lai vidē tie nonāktu jau attīrītā un nekaitīgā veidā.Ar šī nostādinātāja rekonstrukciju esam izveidojuši modernu tā risinājumu, kurš godam kalpos vismaz nākamos 25 gadus. Mums ir gandarījums, ka paveikts vēl viens ļoti nozīmīgs darbs vides kvalitātes Baltijas jūrā saglabāšanā.

Atjaunojot otrreizējo nostādinātāju, paralēli veikta arī cauruļvadu un kanālu atjaunošana, vājstrāvu tīklu un elektroapgādes izbūve nostādinātāju autonomai darbībai, automātiskā režīmā iekļaujot programmēšanu un vizualizāciju esošajā vadības sistēmā, kā arī citi tehnoloģiskie uzlabojumi. Darbus veica būvfirma “Velve”, kopējā akceptētā līguma summa – 1,675 miljoni eiro.

UZZIŅAI

Nostādinātāji ir nozīmīgs posms notekūdeņu attīrīšanas ķēdē. No pilsētas pa kanalizācijas spiedvadiem notekūdeņi iesākumā nokļūst BAS “Daugavgrīva” pieņemšanas kamerā, pēc tam – mehāniskajās restēs, kur tiek atdalīts rupjais piesārņojums (plastmasas iepakojums, dažādi izstrādājumi u.tml.), bet tad – smilšķērājos, no kuriem tālāk pirmreizējos nostādinātājos, kur noslēdzas notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas posms. Dzelzsbetona baseinos notiek notekūdeņos atlikušo un vēl neizšķīdušo suspendēto vielu nostādināšana, lai pēc tam tos novirzītu uz bioloģisko procesu aerācijas baseiniem, kur ar aktīvo dūņu palīdzību 24 stundu laikā notiek notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana. Pēdējais notekūdeņu attīrīšanas posms ir otrreizējie nostādinātāji, notekūdeņu nostādināšanai un aktīvo dūņu hidrostatiskai atdalīšanai. Pēc tam pilnībā attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti Rīgas jūras līcī – no krasta līnijas 2,4 kilometru attālumā un aptuveni 15 metru dziļumā.

Informācijas avots: SIA “Rīgas ūdens”