Čiekurkalnā, Rīgā, izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

5. Septembris, 2023

Pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi Čiekurkalnā. Šī projekta realizācija gandrīz simts apkaimes iedzīvotājiem ļaus pieslēgties pilsētas tīkliem. Kopējais izbūvētā ūdensvada garums ir aptuveni 700 metri, bet kanalizācijas tīklu – ap kilometru.

Projekta realizācijas gaitā izbūvēts jauns ūdensvads Saulkrastu ielā, kā arī Stienes ielas posmā no Saulkrastu ielas līdz Viskaļu ielai. Tāpat izbūvēta pilsētas kanalizācija Saulkrastu ielā, kā arī Liepupes un Stienes ielas posmā no Saulkrastu ielas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Stienes ielā. Izbūvētas arī trīs jaunas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projektu realizēja SIA “Rovlan Group”, tā kopējā plānotā summa – ap 820 000 eiro.

UZZIŅAI

Šā gada jūlijā oficiāli stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai. Līdz šim pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts tikai tiem iedzīvotājiem, kuru apkaimēs pilsētas kanalizācija tika izbūvēta ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” 4., 5. vai 6. kārtas ietvaros, bet jaunie saistošie noteikumi attiecas uz visu galvaspilsētas administratīvo teritoriju. Plašāk šeit!

Informācijas avots: SIA “Rīgas ūdens”