Erasmus+ programmas projekta PoVE Water Scale-up atklāšanas pasākums Maltā

22. Septembris, 2022

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija projekta Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0) ietvaros piedalās seminārā Maltā.

Maltā no 14. – 16. septembrim norisinājās Erasmus+ programmas projekta PoVE Water Scale-up atklāšanas pasākums (Kick-off meeting), kurā piedalījās projekta partneri no Latvijas, Igaunijas, Nīderlandes, Vācijas, Čehijas u.c.Seminārā piedalījās ne tikai Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas pārstāvji, bet arī pārstāvji no Olaines Tehnoloģiju koledžas, Daugavpils Būvniecības Tehnikuma, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Rīgas Tehniskā universitātes.

Projekta atklāšanas pasākuma mērķis bija iepazīties ar projekta partneru organizācijām un to pārstāvjiem, kā arī partneru uzdevumiem projektā. Tika apzināti arī savi uzdevumi projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai un izveidoti sadarbības klāsteri šo uzdevumu realizācijai. Šīs diskusijas norisinājās mācību iestādē –  Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST).

Vizītes laikā arī tika apsekota Gozo salas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrīto ūdeni sagatavo līdz lauksaimniecības vajadzībām izmantojamai kvalitātei. Tika apsekota jūras ūdens atsāļošanas stacija ar reversās osmozes filtriem, kas sagatavo dzeramas kvalitātes ūdeni.

Efektīva un ilgtspējīga ūdenssaimniecība ir viena no eksistences pamata vajadzībām. Aktuālie ūdenssaimniecības jautājumi atšķiras mitrā un sausā klimata zonās, taču tehniskie risinājumi var tikt izmantoti neatkarīgi no pieejamā ūdens resursu apjoma.

Projekts balstās uz esošajām un topošajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm ūdens nozarē, pārvēršot tās profesionālās izcilības pieejā. Tas nodrošina profesionālās izglītības iestāžu augšupeju un spēcīgu saikni ar reģionālajām ekonomiskajām un sociālajām ekosistēmām.

Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama profesionālās izcilības nostiprināšanai ūdens nozarē Eiropā, tādējādi radot pamatu profesionālās izglītības programmu izstrādei un līdz ar to arī profesionālās izglītības studentu kompetenču attīstībai. Projekta ieviešana veicinās profesionālo izcilību ūdens nozarē, tādējādi nodrošinot augstu kvalitāti prasmēs un kompetencēs, kas nodrošina kvalitatīvu darbu un karjeru.

Informācija par projektu: Projekti – Lūka (lwwwwa.lv)