LŪKA paplašina savu ietekmi Eiropā – Sandis Dejus kļūst par EurEau valdes locekli

26. Maijs, 2023

Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācijas (turpmāk – EurEau) kopsapulcē ievēl jaunu prezidentu, komiteju priekšsēdētājus un valdi, lai kopīgiem spēkiem sekmētu Eiropas ūdens patērētāju un vides nepārtrauktu aizsardzību.

EurEau ir lielākā nevalstiskā organizācija Eiropā, kas apvieno ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju asociācijas no 30 valstīm. EurEau pārstāv teju visu Eiropas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju viedokli dažādu Eiropas Savienības mēroga normatīvo regulējumu izstrādes procesā, kā arī veicina nozares atpazīstamību un prestižu.

2023. gada 26. maijā Ģenerālās asamblejas sanāksmē par vienu no EurEau valdes locekļiem tika ievēlēts LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus, tādējādi stiprinot Latvijas ūdenssaimniecības nozares ietekmi un veicinot LŪKA atpazīstamību Eiropas mērogā. Sanda Dejus galvenie mērķi valdē ir nodrošināt Baltijas un Austrumeiropas valstu viedokļa, iespēju un ambīciju iekļaušanu kopējās EurEau nostājās, kā arī veicināt nozares atpazīstamību un uzsvērt tās lomu ikviena Eiropas iedzīvotāja ikdienā. Būtiski ir arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu starp ūdenssaimniecībām visā Eiropā.

Plašāka informācija par EurEau ir atrodama šeit: http://eureau.eu/

Sanāksmē tika ievēlēts arī jaunais EurEau prezidentsPär Dalhielm, kura galvenais mērķis ir stiprināt EurEau kopīgo balsi politiskajās debatēs un politikas veidošanas procesos. Viņš ir Zviedrijas Nacionālās dzeramā ūdens un notekūdeņu pakalpojumu sniegšanas organizācijas “Svenskt Vatten” izpilddirektors.

“Ūdens nozare ir nozīmīgs, kompetents un apņēmīgs partneris, kad ES un tās dalībvalstis tiecas pēc zaļākas un lielākas nākotnes,” uzsvēra Pär Dalhielm.

EurEau ievēlēja arī jaunus komiteju priekšsēdētājus un valdi.

EurEau vēlēšanu rezultāti:

  • Pär Dalhielm (Svenskt Vatten, Zviedrija): Prezidents.
  • Gesche Grützmacher (DVGW, Vācija) un Riina Liikanen (FIWA, Somija): Dzeramā ūdens komitejas līdzpriekšsēdētāji
  • John Casey (Uisce Eireann, Īrija) and Paula Lindell (FIWA, Somija): Notekūdeņu komitejas līdzpriekšsēdētāji
  • Denis Bonvillain (FP2E, Francija) and Brian Murphy (Uisce Eireann, Īrija): Ekonomikas un juridisko lietu komitejas līdzpriekšsēdētāji.

EurEau valdi veidos Mariano Blanco Orozco (AEAS, Spānija), Claudia Castell-Exner (DVGW, Vācija), Karl Cilia (Water Services Corporation, Malta), Stuart Colville (Water UK, Lielbritānija), Sandis Dejus (Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, Latvija), Luigi del Giacco (Utilitalia, Itālija) un Klara Ramm, (IGWP, Polija). Alain Gillis (Belgaqua, Beļģija) saglabā savu pozīciju kā finanšu pārvaldnieks.

Visas jaunievēlētās personas amatos stājas no 2023. gada 1. jūlija.