Goda biedra statusa piešķiršana.

1. Decembris, 2022

29. Novembrī LŪKAs pārstāvji devās uz Aizkraukli, lai godinātu SIA “Aizkraukles ūdens” valdes locekli Gudrunu Vectirāni.

Dzīvesgudrā, atsaucīgā un mērķtiecīgā sieviete ar tik īpašu vārdu ir ūdenssaimniecības saimē kopš 1995. gada.

Gudruna ir Kurzemniece, viņa nāk no Brocēniem, tomēr skolas gaitas izdarīgo un tehnisko sievieti aizveda uz Stučku, šobrīd Aizkraukle. G.Vectirāne bija absolvējusi Rīgas politehnisko institūtu, inženiertehnikas un komunālās celtniecības pamatus un sāka savas profesionālās karjeras gaitas Stučkas (Aizkraukles) rajona KUK kā meistare.

Līdztekus profesionālai izaugsmei un veiksmīgām darba gaitām, Gudruna apprecējās ar vīru Osvaldu. Pēc laulībām Gudruna kļuva par mammu divām meitām Baibai un Ilzei.

Atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma, kā Gudruna pati min, “viņa tika iemainīta” uz Stučkas (Aizkraukles) rajona izpildkomitejas dzīvokļu komunālo nodaļu. Par Stučkas (Aizkraukles) rajona izpildkomitejas kapitālās celtniecības nodaļas vadītāju tika apstiprināta – G.Vectirāne.

Savukārt 1992. gadā Gudruna kļuva par mammu jaunākajam bērnam, turpinot savu profesionālo pilnveidi tika izmēģināta darbība privātajā uzņēmējdarbības sfērā grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā.

Sākot ar 1995.gadu Gudruna uzsāka savu profesionālo darbību SIA “Aizkraukles ūdens”, par grāmatvedi.  Gudrunai piemīt spēja vienmēr apkopot, analizēt un uzkrāt liela apjoma skaitlisko informāciju. Pēcāk Gudruna pierādīja sevi projektu vadītājas amatā un no 2000. gada G.Vectirāne ieņem uzņēmuma direktores amatu, vēlāk – valdes locekle.

Jau 22 gadi aizvadīti uzņēmuma vadītājas amatā – iespaidīgi! Savukārt nozarē Gudruna strādā kopš 1995. gada.

Arī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmmu asociācijā Gudruna aktīvi līdzdarbojas ne tikai nozarei svarīgu jautājumu apspriešanā vai biedrības darba organizēšanā, bet arī ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja un sākot ar 2010. gadu arī biedrības valdes locekle.

Ņemot vērā G.Vectirānes devumu ne tikai kā vadītajam uzņēmumā, bet visai nozarei kopumā un novērtējot viņas nopelnus Latvijas ūdenssaimniecības atpazīstamības veicināšanā, Gudruna Vectirāne ir ieceļama par biedrības Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Goda biedru.