Iepazīstina ar Ventspils ūdens ceļu

23. Aprīlis, 2024

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” daudzu gadu garumā iesaistās vides izglītībā, uzņemot viesos skolēnu grupas un stāstot par ūdens ceļu pilsētā. Šā gada pirmajos četros mēnešos uzņēmuma objektus apmeklējuši jau teju 150 skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Arī maija mēnesī jau vairākas grupas ieplānojušas izzināt pilsētas ūdenssaimniecības darbību.

Ekskursiju laikā pašvaldības SIA “ŪDEKA” speciālisti iepazīstina ar ūdens ceļu pilsētā – skaidrojot gan ūdens ieguvi, attīrīšanu, kvalitātes kontroli un notekūdeņu attīrīšanas procesu. Ekskursijas ir veids kā uzņēmums palīdz izprast ūdenssaimniecības darbību un vienlaikus mudina jaunāko paaudzi aizdomāties arī par vides jautājumiem, piemēram, par tīra ūdens pieejamību pasaulē, plastmasas iepakojumu un dažādu ķīmisku vielu lietošanas paradumiem.

Ja par dzeramā ūdens ieguvi un tā sagatavošanu ekskursiju dalībnieki lielākoties kaut ko ir dzirdējuši un arī stāsta, ka ikdienā dzer tieši krāna ūdeni, tad notekūdeņu attīrīšanas process pirms ekskursijas ir vēl neizzināts jautājums. Vairākums jauniešu atzīst, ka nemaz neaizdomājas, kur nonāk viņu radītie notekūdeņi un lielu izbrīnu rada fakts, ka notekūdeņus attīra ar baktēriju palīdzību un pēc sarežģītā attīrīšanas procesa ūdens tiek novadīts atkal vidē. Ekskursijas skolēnu grupām ūdenssaimniecības uzņēmuma nozīmīgākajos objektos notiek pēc pieprasījuma, rakstot uz santa.grinberga@ventspils.lv!

Kā sagatavo Ventspils dzeramo ūdeni?

Ventspils dzeramā ūdens ceļš sākas ūdensgūtnes vietā “Ogsils” Tārgales pagastā, kur to iegūst no 11 lieljaudas artēziskajiem urbumiem līdz pat 70 metru dziļumā. Lai gan iegūto pazemes ūdeni bez kaitējuma varētu lietot uzturā pat neattīrītu,  tomēr šāda ūdens lietošana ikdienā radītu diskomfortu. Neattīrīts pazemes ūdens nebūtu vizuāli baudāms, radītu rūsas nosēdumus un kaitētu santehnikai  un sadzīves tehnikai.  Lai ventspilnieki savās mājās saņemtu visaugstākās kvalitātes dzeramo ūdeni, pašvaldības SIA „ŪDEKA” Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā ūdeni attīra no dzelzs, amonija un mangāna, izmantojot intensīvu skābekļa padevi un kvarca smilšu filtrus. Šāda attīrīšanas metode ir efektīva, videi draudzīga un ūdens sagatavošanai nav nepieciešams pielietot nekādas ķīmiskas vielas. Dzeramā ūdens tehnoloģiskā procesa kontroles rādītāju pārbaudi uzņēmums veic katru dienu, savukārt vienu reizi nedēļā ir paplašināta testēšana. Pārbaužu rezultāti ikvienam interesentam pieejami arī mājaslapā www.udeka.lv.

Kā notiek notekūdeņu attīrīšana Ventspilī?

Visi savāktie notekūdeņi no pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kā arī ar asenizatoru mašīnām atvesto tualešu un nosēdtvertņu saturs nonāk Ventspils notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Sarežģītais notekūdeņu attīrīšanas process notiek videi draudzīgi – ar īpašu baktēriju palīdzību. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte tiek regulāri kontrolēta, veicot analīzes. Vidējais sadzīves notekūdeņu apjoms, kas ikdienā nonāk attīrīšanas ietaisēs ir aptuveni 8000 m3. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti jūras gultnē aptuveni 1,8 km attālumā no krasta līnijas.