Iesaistīto pušu vadības praktiķis 2023 – SIA “Rīgas ūdens”

7. Decembris, 2023

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023. gadā nominācijā “Iesaistīto pušu vadības praktiķis” šogad saņēmis SIA “Rīgas ūdens”.

Latvijas Banka un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir novērtējusi, ka uzņēmums ir skaidri definējis iesaistītās puses – īpašniekus, darbiniekus, piegādātājus, izpratis to vajadzības un veicis aktīvu komunikāciju un kvalitatīvu sadarbību ar tām, nodrošinājis mērķtiecīgus pasākumus to iesaistē.

SIA “Rīgas ūdens” šogad ir izdevies būtiski stiprināt attiecības ar visām iesaistītajām pusēm, nodrošinot labu uzņēmuma reputāciju un veicinot turpmāko izaugsmi.

Balva izveidota, lai stiprinātu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa un ilgtspējības principu praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicinot uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī sniegtu publisku pozitīvu novērtējumu labās prakses piemēriem.

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balva šogad tika piešķirta četrās nominācijās: “Dažādība un vienlīdzīgas iespējas”, “Padomes stratēģiskā iesaiste”, “Iesaistīto pušu vadības praktiķis” un “Atbildīga sadarbība ar partneriem” balva tiks piešķirta uzņēmumam, kas atbildīgi izvērtē sadarbību ar partneriem un nodrošina ilgtspējīgu piegādes ķēdes vadību.

Šogad balva tika pasniegta trešo reizi un, lai pielāgotos pasaules tendencēm un prioritātēm, iepriekš pazīstamā Korporatīvās pārvaldības balva kļuvusi par Ilgtspējīgas pārvaldības balvu.

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvai 2023 tika iesniegti 28 pieteikumi, kurus izvērtēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi. Pretendēt uz balvu bija iespējams, uzņēmumiem pašiem iesniedzot pieteikumu un iepazīstinot ar sasniegumiem ilgtspējīgas pārvaldības jomā.

Informācijas avots: SIA “Rīgas ūdens”