Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai.

1. Oktobris, 2020

22.05.2018

Kā jau katru gadu , arī 2018.gadā, triju Baltijas valstu ūdenssaimniecību uzņēmumi tiksies kopīgā konferencē. 2018. gada konferences rīkotājvalsts ir Lietuva un no 23. maija līdz 25.maijam Palangā, tiekoties nozares vadošajiem speciālistiem, tiks risināti plaša spektra jautājumi ūdenssaimniecību darbības uzlabošanai; būtiskākās izmaiņas dzeramā ūdens direktīvā, ūdens drošuma plāni – kvalitatīvu pakalpojumu garantēšanas kontekstā, ekonomiskie risinājumi notekūdeņu dūņu apsaimiekošanas plānošanai, uzņēmumu darbinieku mūžizglītība, praktiskā pieredze tīklu apsainiekošanā un ūdens uzskaites risinājumos, un citi ar uzņēmumu darbību saistīti jautājumi.

Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar nozares ražotāju jaunākajiem sasniegumiem, tehnoloģiju inovācijām un piedāvājumiemūdenssaimniecību darbības uzlabošanai.

No Latvijas konferencē uzstāsies lektori no Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības laboratorijas un A/S “Madonas Ūdens”. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par sabiedrības izglītošanu kopumā , vides sakārtošanas jomā. Kā mainot ikdienas paradumus, katrs individuāli, ir spējīgs pozitīvi ietekmēt gan savu dzīvi, gan apkārtējo vidi, piemēram, ūdens patēriņa jautājumos, – lietojot uzturā krāna ūdeni, iepretim ūdenim, kas pildīts plastmasas pudelēs. Latvijā dzimusī ideja par Ū Vitamīna pieejamību ikvienam un aicinājumu #DzeramŪdeniNoKrāna tiks prezentēta arī citiem Baltijas valstu kolēģiem starptautiskā versijā, kā ”W vitamin” un #DrinkTapWater, lai kopīgi apvienojot spēkus, sabiedrību darītu gudrāku un videi draudzīgāku.