Ikviens no mums būs spiests maksāt par Eiropas Parlamenta lēmumu par Komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas direktīvu

6. Oktobris, 2023

2023. gada 5. oktobra Eiropas Parlamenta deputātu balsojums par piedāvāto Komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas direktīvu paredz iespēju ievērojami mazināt ražotāju atbildību par to radīto notekūdeņu ietekmi uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu, līdz ar to būtiski sarežģī ilgtspējīgu ūdeņu apsaimniekošanu Eiropā.

Pēc ceturtdien īstenotā Eiropas Parlamenta balsojuma par Komunālo notektūdeņu direktīvu Eiropas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji ir noraizējušies par Eiropas ūdens attīrīšanas pakalpojumu pieejamību dēļ prognozējamā notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu pieauguma un attiecīgā pakalpojuma dārdzības nākotnē.

EurEau un LŪKA iestājas par stingru finansiālo atbildību ražotājiem un nozarēm, piemēram, farmācijas nozares, kuru produkti var nonākt ūdens resursos, tostarp upēs un ezeros, kas tiek izmantoti kā dzeramā ūdens avoti. Ja šo piesārņojumu nevar novērst, veicot efektīvus kontroles mehānismus piesārņojuma avotā, tad piesārņotājiem nevis notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz izmaksas, kas rodas, lai attīrītu ūdeni.

“Eiropas parlaments palaida garām iespēju atbalstīt sākotnēji ambiciozo ražotāju paplašināto atbildību (EPR) un principu “piesārņotājs maksā”,” teica Pērs Dalhielms, EurEau prezidents.

“Pieņemtais lēmums kavē ražotāja paplašinātās atbildības (EPR) un principa “piesārņotājs maksā” ieviešanu, tā izraisot ūdens tarifu pieaugumu gala patērētājiem visa Eiropā. Ūdens pakalpojumi (t.sk. dzeramais ūdens un notekūdeņi) ir sabiedrībai kritiski nepieciešamie pakalpojumi, kā arī cilvēktiesības, tāpēc to pieejamība ir jānodrošina ikvienam,” viņš turpināja.

Šodienas Eiropas parlamenta balsojums bija izsķirošs. Lai saglabātu un nodrošinātu izcilu ūdens kvalitāti, nozarē ir nepieciešami steidzami ieguldījumi. Tāpēc būtiska ir atbildīga finansēšanas sistēma un kontrole piesārņojuma avotā.

EurEau un LŪKA turpinās sadarboties ar ES iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm, lai aizsargātu sabiedrības veselību un vidi. Kā arī ūdenssaimniecības nozare cer uz saprātīgu un nozari un sabiedrību atbilstošu lēmumu pieņemšanu savstarpējās Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes diskusijās par Komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas direktīvu.

Avots: EurEau