Iniciatīvas “Ū vitamīns” ietvaros par ūdens resursu atbildīgu izmantošanu izglīto skolēnus un studentus visā Latvijā

19. Aprīlis, 2021

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratoriju un “Innocent Cafe” iniciatīvas Ū-vitamīns ietvaros laikā no 2021.gada 19.aprīļa līdz 28.maijam organizē izglītojošu tiešsaistes semināru ciklu skolēniem un studentiem par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu.

Cēsu, Jūrmalas un Rēzeknes skolēniem būs iespēja atkārtot ūdens aprites ciklu, ūdens nozīmību cilvēku dzīvē, uzzināt par ikdienas ūdens patēriņu saimniecības un ražošanas vajadzībām, atklāt interesantus faktus par dzeramo ūdeni, tā kvalitāti Latvijas pilsētās, kā arī noskaidrot mītus un patiesību par centralizētu ūdensapgādes sistēmu nodrošināto dzeramo ūdeni jeb ūdeni no krāna. Noslēgumā plānots izvērst kopīgu diskusiju par gudriem un atbildīgiem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, iespēju ietaupīt finanšu līdzekļus un samazināt saražoto atkritumu daudzumu. Veiklākie un attapīgākie jaunieši tiks iepriecināti ar projekta ietvaros sarūpētajiem pārsteigumiem. Kopumā iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji tiešsaistē viesosies 15 dažādās skolās 3 Latvijas pilsētās (Cēsis, Jūrmala un Rēzekne), lai vismaz 300 skolēni uzzinātu vairāk par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu.

Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pašpārvalžu/parlamentu pārstāvjiem būs iespēja piedalīties izglītojošā tiešsaistes seminārā/diskusijā par atbildīgu ūdens lietošanas principu ieviešanu un attīstību universitātēs. Diskusijas laikā studentu uzmanība tiks pievērsta saviem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, kā arī krāna ūdens lietošanas priekšrocībām salīdzinājumā ar fasētu dzeramo ūdeni. Kopumā 5 tiešsaistes semināros tiks iesaistīti vismaz 50 studenti, lai rastu kopīgus un inovatīvus risinājumus atbildīgu ūdens lietošanas principu ieviešanai universitātēs.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas, Daugavpils būvniecības tehnikuma un Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma audzēkņiem papildus atbildīgu ūdens resursu izmantošanas pamatprincipu atkārtošanai un atklāšanai būs iespēja uzzināt vairāk par karjeras iespējām ūdensapgādes un kanalizācijas sektorā, potenciālajām darba un prakses vietām, kā arī iespējamiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem. Kopumā 3 tiešsaistes semināros tiks motivēti uzkrāt zināšanas un attīstīties ūdensapgādes un kanalizācijas sektora ietvaros vismaz 60 audzēkņi.

Iniciatīvas “Ū vitamīns” mērķis ir ūdens par brīvu jebkurā sabiedriskā vietā Latvijā, tādējādi sekmējot atbildīgu ūdens resursu izmantošanu, optimizējot finanšu resursus un saudzējot dabu.

Uzziņai: Valsts reģionālās attīstības aģentūra un biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” 2020.gada 21.oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Ū-vitamīns”, Nr. 1-08/86/2020, finansēšanas un izpildes kārtību, kura ietvaros atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktajam jāīsteno projekts “Ū-vitamīns”. Projekta mērķis ir atspoguļot ūdens sektora nozīmību sabiedrības ikdienas dzīvē, uzsvērt Latvijas dabas resursu un ūdens bagātību, motivēt sabiedrību atbildīgi un saudzīgi izmantot pieejamos ūdens resursus, rosināt jauniešus iesaistīties ūdens sektora attīstībā un nodrošināt tā ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta kopējās izmaksas ir 11392.70 eur, no kuriem 10 253.00 eur ir valsts budžeta mērķfinansējums budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” ietvaros.