Jūrmalā norisinās INTERREG projekta “NURSECOAST-II” izvērtējuma konference

20. Maijs, 2024

2024. gada 7. un 8. maijā SIA “Jūrmalas ūdens” Jūrmalā organizēja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG Baltijas jūras reģiona projekta “NURSECOAST-II” vidēja termiņa darbības izvērtējuma konferenci, uzņemot projekta pārstāvjus un viesus gan no tuvākām un tālākām Baltijas jūras reģiona valstīm, gan Latvijas ekspertus un kolēģus no līdzīga rakstura projektiem. Konferences atklāšanas uzrunu teica Jūrmalas pašvaldības pārstāvis J. Lediņa kungs, tādējādi akcentējot Jūrmalas kā pašvaldības ieinteresētību vides projektu realizācijā gan pašvaldības, gan nacionālā mērogā.

7. maijā tika apmeklētas Latvijas pilotprojektu vietas, kur projektu īsteno komunālo pakalpojumu sniedzējs Ventspils novadā SIA “VNK Serviss”:

  1. Blāzmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, projektā plānojot izveidot mākslīgo mitrāju, kas tiks izmantots notekūdeņu attīrīšanas procesā;
  2. Jūrkalnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kur plānots testēt nanoburbuļu tehnoloģiju sadzīves notekūdeņu attīrīšanai efektivitātes paaugstināšanai.

Abas pilotobjektu vietas atrodas rajonos, kur pakalpojuma sniegšanai ir izteikti sezonāls raksturs vasaras un ziemas periodā. Ievērojot, ka pastāv vienota sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, nepieciešams nodrošināt efektīvu notekūdeņu attīrīšanu, neskatoties uz lietus ūdeņu negatīvā ietekmi notekūdeņu attīrīšanas procesā. Tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc nepieciešami dažādi risinājumu modeļi notekūdeņu attīrīšanas objektiem un procesiem.

8. maijā projekta partneri, asociētās organizācijas pārstāvji un pieaicinātie ārējie eksperti pulcējās gan klātienē, gan tiešsaistē, lai iesaistītos diskusijās par notekūdeņu attīrīšanas izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem tūrisma galamērķos. Pilotprojektu komandas katra informēja par līdz šim paveikto, kā arī sniedza ieskatu par nepieciešamajām tālākām darbībām un nākotnes plāniem. Papildus tam projekta partneri dalījās ar savu pieredzi projektu īstenošanā un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem. Uzaicinātie viesi iepazīstināja ar citiem iedvesmojošiem projektiem, to risinājumiem un ieguvumiem, piemēram, LIFE GoodWater IP un ReNutriWater, attiecībā uz Baltijas jūras reģionu.

SIA “Jūrmalas ūdens” iesaiste projektā paredz sadarbībā ar Zviedrijas un Igaunijas partneriem īstenot pētnieciskā darba daļu, veicot gan paraugu ņemšanu jūras piekrastes ūdenstilpnēs, analizējot tos veidojot digitālu kartēšanu par iegūtajiem rezultātiem, kā arī veicot aptauju gan tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, gan pakalpojuma saņēmējiem. Papildus tam, kā nākamā gada virzsuzdevums sadarbībā ar citiem projekta partneriem izvēlēta biznesa modeļa izstrāde, analizējot:

  • tūrisma galamērķu pakalpojumu sniedzēju vajadzības,
  • tiesisko regulējumu un pašvaldības kompetenci un atbildību,
  • ūdenssaimniecības uzņēmumu kapacitāti un iespējas daļēja sadzīves kanalizācijas tīkla pārklājuma situācijās;
  • sezonalitātes ietekmējošos faktorus,
  • iespējamos tehniskos risinājumus atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas procesa risinājuma izstrādē.

Plašāka informācija par NURSECOAST-II projekta konferenci pieejama: https://interreg-baltic.eu/project-posts/nursecoast-ii/nursecoast-ii-mid-term-meeting-in-jurmala-reflecting-on-progress-and-planning-ahead/

Tas noder ikvienam, kam rūp tīra vide šodien un rīt!