“Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” saņem Latvijas Būvniecības gada balvu 2022

14. Marts, 2023

2023. gada martā 7. martā svinīgā gaisotnē tika paziņoti konkursa “Latvijas Būvniecības gada balva 2022” rezultāti. Ikgadējam konkursam tika iesniegti 123 pieteikumi 10 nominācijās, aptverot arhitektūras, restaurācijas, teritorijas labiekārtojuma un inženierbūvju projektus no Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Blīdenes, Ogres, Mūrmuižas, Skrundas, Rēzeknes, Siguldas, Cēsīm, Daugavpils, Palangas, Lubānas, Salacgrīvas, Grebņevas, Valmieras, Jūrmalas, Kokneses, Skrundas, Saldus, Elejas, Ādažiem, Līgatnes, Cesvaines, Saulkrastiem, Carnikavas, Alūksnes, Mežotnes, Jaunmokām, Rūjienas, Rundāles.

Nominācijā “Jauna inženierbūve” 1. un 3. vietu ieguva Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” objekti.

1. vietu ieņēma Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta.
Pasūtītājs Jūrmalas ūdens, projekts Aqua-Brambis, būvnieks RERE Vide, būvuzraugs Firma L4.

3. vietu – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori-Vaivari.
Pasūtītājs Jūrmalas ūdens, projekts Firma L4, būvnieks MMG, būvuzraugs Lakalme.

SIA “Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienības speciālisti atzīst, ka projekta īstenošanas laikā izaicinājumu netrūka un vienlaikus šāda mēroga tīklu izbūve gan darbu organizēšanas, gan finansējuma apguves ziņā Jūrmalā nebija vēl īstenota. Tas, protams, radīja arī īslaicīgas neērtības iedzīvotājiem, jo pilsētā nemitīgi tika mainīta ceļu satiksmes organizācija. Tomēr fakts, ka pilsētā iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju pieslēgties un lietot centralizētos pakalpojumus, parāda, ka ieguldītais darbs ir nesis augļus. Kaut gan abos nominācijai pieteiktajos objektos, kā arī kopumā projektā darbi bija līdzvērtīgi, jāizceļ fakts, ka pirmās vietas objektā liela nozīme bija tam, ka ūdenssaimniecības komunikācijas daudzviet tika būvētas jau esošos dzīvojamo māju rajonos, kur apbūve ir jau sen, ielas šauras un ielās ir jau esošas komunikācijas ar daudz seklāku iebūves dziļumu nekā, piemēram, sadzīves kanalizācija, kas dažviet pat pārsniedza 3 un 4 metru dziļumu. Tādējādi, esam pateicīgi, ka būvprojekta izstrādē, būvdarbu veikšanā un būvuzraudzībā ietilpa savas jomas profesionāļi un darbs padarīts godam.

Projekta priekšizpēte tika uzsākta vēl 2014. gadā, projekta finansējums apstiprināts un projekta īstenošanas līgums noslēgts 2017. gadā, un tajā pat gadā ekspluatācijā nodots pirmais projekta būvdarbu līgums par ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu Buļļuciemā. Intensīvākais tīklu izbūves laiks no Priedaines līdz Ķemeriem bija 2020. – 2022. gads, kam sekoja virkne objektu nodošanas ekspluatācijā un pieslēgumu veicināšanas laiks. Projekta kopējās izmaksas pārsniedza 70 milj. EUR un šāda mēroga projekts bez Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma nebūtu iespējama. Projekta rezultātā pakalpojumu pieejamība būtiski paaugstināta, tuvojoties pilnam pārklājumam pilsētas teritorijā, kur ir mājsaimniecības ar deklarētiem Jūrmalas iedzīvotājiem.

Laika periodā no 2001. līdz 2016. gadam Jūrmalā realizētas jau trīs patstāvīgas ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtas, gan izbūvējot ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c. objektus, gan būtiski paplašinot ūdenssaimniecības tīklus dažādos Jūrmalas rajonos.

Informāciju sagatavoja SIA “Jūrmalas ūdens”.