Karjeras iespējas ūdenssaimniecības nozarē

2. Februāris, 2023

Īpaša stunda ūdenssaimniecības nozarē 2023. gada 31. janvārī pulcēja desmitiem karjeras konsultantu, lai iepazīstinātu ar ūdenssaimniecības nozarei akūti nepieciešamajām profesijām. Stunda tapa LŪKA sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ūdens Pētniecības un Vides Biotehnoliģiju laboratoriju, kā arī Cleantech Latvija.

Stundas ūdenssaimniecības nozarē prezentācija un ieraksts.

Ja mēs mirklīti ļautos domu lidojumam un mēģinātu atrast kādu lietu uz zemeslodes, kas varētu pastāvēt bez ūdens, iespējams, šis mirklītis kļūtu par stundām ilgu prātošanu bez īsta rezultāta. Jau mūsu senākie senči saprata, ka ūdens ir ļoti svarīgs, un veidoja pirmās apmešanās vietas tuvāk ūdens resursiem. Mūsdienās nekas nav mainījies – dzīve bez ūdens faktiski nav iespējama. Tāpēc rodas jautājums, kas ir svarīgākais cilvēks pilsētā?

Ūdenssaimniecības speciālists. Jo, ja kaut kas notiek ar ūdenssaimniecības speciālistu, apstājas visi ar ūdensapgādi un notekūdeņu apsaimniekošanu saistītie procesi. Zināms, ka bez ūdens vēl varam 3 dienas izdzīvot, bet kā ar dabisko vajadzību kārtošanu? Diez vai. Bez kanalizācijas tomēr nav civilizācija. Tāpēc ir svarīgi apzināties, ka svarīgākais cilvēks pilsētā ir tieši ūdenssaimniecības speciālists, kas faktiski nodrošina dzīvību pilsētā un rūpējas par apkārtējo vidi.

Latvijā ūdenssaimniecības nozari veido apmērām 3000 ūdenssaimniecības speciālistu, t.sk inženieri, operatori, tehniķi u.c. kolēģi. Taču vidējais vecums nozarē ir vairāk kā 50 gadu. Tāpēc ūdenssaimniecības nozare skaļi sauc pēc jauniem papildspēkiem, piedāvājot darba vietas visdažādākajās profesijās.

Ūdenssaimniecības nozares pamats ir iekšējo un ārējo sistēmu, kā arī tehnoloģisko iekārtu montētāji, kas sagatavo ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas pamatdarbībai. Iekšējo un ārējo sistēmu, kā arī tehnoloģisko iekārtu operatori un tehniķi nodrošina ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu sekmīgu darbību. Lai sekmīgi plānotu un izbūvētu ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļu tīklus nepieciešami profesionāli inženieri – būvnieki, projektētāji un tehnologi. Diemžēl Latvijā uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt tehnologus ūdenssaimniecības nozarē, kas liecina par akūtu nepieciešamību pēc jauniem papildspēkiem. Pie veiksmīgas apstākļu sakritības un uzņēmīgas personības ikviens no šīm speciālistiem nākotnē var kļūt arī par ūdenssaimniecības vai būvuzņēmuma vadītāju. Turklāt – ūdenssaimniecības nozares speciālisti ir ārkārtīgi pieprasīti visā pasaulē!

Apgūstot izglītību un uzsākot karjeru ūdenssaimniecības nozarē ikviens jaunietis var rēķināties ar:

  1. stabilu darbu ilgtermiņā, jo ūdens būs nepieciešams vienmēr;
  2. darbu svaigā gaisā, jo ūdenssaimniecības nozare pēc būtības ir ļoti dinamiska darba pilna;
  3. pasaules mēroga ietekmi, jo citi risinās mazas problēmas, bet ūdenssaimniecības speciālisti nodrošina dzīvību;
  4. iespēju izvēlēties un atrast savai personībai atbilstošu darbu, jo ūdenssaimniecības nozarei nepieciešami visdažādākie speciālisti;
  5. iespēju ieviest jaunas un modernas tehnoloģijas, jo tās nepieciešamas lielākajai daļai Latvijas ūdenssaimniecību un kurš gan cits, ja ne jaunais profesionālais tās ieviesīs!

Ūdenssaimniecības nozare meklē darītājus, pētniekus un uzņēmīgus jauniešus, kas nodrošinās nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nākotnē, smelsies iedvesmu un pieredzi no starptautiskajiem partneriem, kā arī aktīvi iesaistīties ūdenssaimniecības nozares attīstībā.

J.F.Kenedijs: “Ikviens, kurš atrisinās ūdens problēmas, būs cienīgs saņemt divas Nobela balvas – vienu miera un otru zinātnes.”

Ūdenssaimniecības nozares profesijas un izglītības iestādes, kas nodrošina svarīgāko cilvēku tapšanu: