Lietuva gatavojas Baltijas valstu ūdenssaimniecību konferencei 2024

30. Novembris, 2023

Latvijai kopā ar citām Baltijas valstīm ir ambiciozs mērķis īstenot ūdenssaimniecības nozares reformu, lai uzņēmumos ieviestu ilgtspējīgu biznesa modeli. Vēl labvēlīgāki apstākļi inovācijām, ilgtspējai un izaugsmei tiks radīti 2024. gada maijā Lietuvā, kad nozares attīstības potenciāls un vērtība tiks prezentēta lielākajā ūdenssaimniecības nozares pasākumā Baltijā Baltic Water Works Conference 2024.

Lietuvas Ūdens piegādātāju asociācijas prezidents Broniaus Miežutavičius norāda, ka Eiropas Savienības direktīvu prasību ūdens apsaimniekošanai un 2020. g. Eiropas Savienības Zaļajā kursā noteikto prioritāšu ieviešanai būs jāreaģē uz notiekošajām izmaiņām, nodrošinot efektīvu sadarbību starp iestādēm un partneriem, pieņemot būtiskus lēmumus ūdenssaimniecības nozares attīstības nodrošināšanai.

Lai gan nepārtraukti notiek tehnoloģiskās izmaiņas un liela uzmanība tiek pievērsta uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, ūdenssaimniecības atjaunošanai un inovāciju ieviešanai pilsētās un reģionos, iesaistei pārmaiņās, kā arī ūdenssaimniecības atjaunošanas un attīstības jautājumu risināšanai, ūdens apsaimniekošana nenotiek tik ātri kā gribētos.

“Pārmaiņas ūdenssaimniecības nozarē ir ļoti nepieciešamas un ir svarīgi stiprināt šo ekosistēmu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru un īstenot ar to saistītās izmaiņas”, tā B.Miežutavičius.

Ūdenssaimniecības nozares galvenais mērķis ir dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumu efektīva un rentabla darbība, turklāt būtiski ir izlabot infrastruktūras stāvokli, radīt trūkstošās jaudas, palielināt pakalpojumu pieejamību un nodrošināt finanšu rentabilitāti.

B.Miežutavičus uzskata, ka izvirzītie mērķi un skaidras prioritātes palīdz sasniegt izvirzītos mērķus un stiprināt ūdenssaimniecības nozari.

“Inovācijas nāk no jau esošās pieredzes, kas dod impulsu pārmaiņām, tāpēc daudzas Baltic Water Works Conference 2024 prezentētās tēmas būs balstītas uz idejām, kas vērstas uz inovācijām ūdenssaimniecības nozarē. Lai nodrošinātu šīs nozares ilgtspējīgu un rentablu darbību, analizēsim un dalīsimies atziņās, kāpēc ir vērts uzsākts pārmaiņas, investēt un augt, paplašināt un veidot nākotnes ūdenssaimniecības nozari,” stāsta Lietuvas Ūdens piegādātāju asociācijas prezidents.

Šis Baltijas valstu ūdenssaimniecības nozares apvienojošais pasākums ir vieta, kur publisko, privāto un akadēmisko partneru iniciatīvas un zināšanas ir vērstas uz pārmaiņu ieviešanu ūdenssaimniecības sektorā. Paredzams, ka Baltic Water Works Conference 2024 nākamā gada maijā tiksies vairāk nekā 200 ūdenssaimniecības nozares profesionāļu un ekspertu no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas un Skandināvijas valstīm.

Seko līdzi jaunumiem Baltijas valstu ūdenssaimniecību mājaslapās!

Informācijas avots: Lietuvas Ūdens piegādātāju asociācija, Vandentvarka, No.63