LSGŪTIS sadarbībā ar LŪKA īsteno semināru inženieriem

7. Septembris, 2023

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība sadarbībā ar LŪKA 2023. gada 7. septembrī organizēja profesionālās pilnveides semināru LŪKA speciālistiem, projektētājiem, būvdarbu vadītājiem un būvdarbu uzraugiem. Semināra tēma: “Ūdenssaimniecības būvju plānošana un projektēšana: teorija un prakse”.

Kopumā semināru apmeklēja vairāk nekā 150 ar ūdenssaimniecības nozari saistīti inženieri, kuri kopā ar sertificētu projektētāju, SIA “Aqua-Brambis” vecāko inženieri,  Juri Laicānu visas dienas garumā apskatīja ar ūdenssaimniecības būvju plānošanu un projektēšanu saistītus jautājumus.

Pirmajā semināra daļā tika aplūkotas ūdenssaimniecības uzņēmumos identificētās problēmas un prasības ūdenssaimniecības būvēm, kā arī ūdenssaimniecības sistēmu aprēķinu lielumi (ūdens patēriņa, notekūdeņu daudzuma un piesārņojuma slodzes, lietus notekūdeņu daudzuma noteikšana). Otrajā semināra daļā klātesošie uzzināja, kā noteikt sūkņu darba punktu un veikt hidrauliskos aprēķinus. Sniegta informācija arī par kanalizācijas sūkņu staciju ieslēgšanas biežumu un regulējošo tilpumu, kā arī ūdens mērīšanas mezglu. Noslēgumā klātesošie apskatīja ar ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadiem, to materiāliem, saistītus jautājums un iesaistījās atklātā diskusijā.

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja semināra tematiku un iegūto informāciju, norādot, ka pašlaik, kad lēnām sabiedrība un valsts kopumā sāk apzināties ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras kritisko nozīmi ikdienā, ir ļoti svarīgi aktualizēt ar ūdenssaimniecības būvju plānošanu un attīstīšanu saistītus jautājumus.