LŪKA aktīvi iesaistās PoVE Water projekta aktivitātēs

28. Aprīlis, 2023

LŪKA komanda aktīvi iesaistās POVE Water projekta aktivitātēs, stiprinot starptautisko sadarbību un kopīgiem spēkiem sperot soļus pretī platformai, kura sekmēs ūdensapgādes sektora un citu ar nozari saistītu profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvi un apmaiņu vienuviet!

PoVE Water partneru tikšanās

No 19. līdz 21. aprīlim Rīgā norisinājās projekta PoVE Water partneru tikšanās, apvienojot 23 dažādas organizācijas no 8 dažādām valstīm. Tikšanās ietvaros ikvienam tika sniegta iespēja iepazīt un klātienē apskatīt Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu Priekuļos, Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un Vides Biotehnoloģiju laboratoriju un Virtuālās realitātes laboratoriju, kā arī RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu. Minētās izglītības iestādes un ūdenssaimniecības nozares uzņēmumi un iestādes Eiropā sadarbojas, lai kopīgiem spēkiem piesaistītu un nodrošinātu ūdenssaimniecības nozarei tik ļoti nepieciešamo kvalificēto darbaspēku.

Ūdenssaimniecības nozares profesijas nepārtraukti attīstītās, tāpēc arī profesionālajai izglītībai ir jāseko līdzi izmaiņām un jauninājumiem. Tā jāpielāgo darba tirgus vajadzībām. Projekta PoVE Water ietvaros tiek veidots profesionālās ekselences centrs ar mērķi izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama profesionālās izcilības nostiprināšanai ūdenssaimniecības nozarē Eiropā. Pateicoties projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un plašajam sadarbības tīklam, kas ietver daudzpusīgas zināšanas un pieredzi, tiks radīts pamats profesionālās izglītības programmu izstrādei  un profesionālās izglītības studentu kompetenču attīstībai. Projekta ietvaros radītos virtuālās realitātes mācību materiālus varēs izmantot gan studenti, gan ūdenssaimniecības nozares darbinieki. Līdz ar ko tiks veicināta profesionālā izcilība ūdenssaimniecības nozarē.

PoVE Water diskusija par izglītības attīstību Latvijas ūdenssaimniecības sektorā

27. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas telpās tikās Cleantech Latvia, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Latvijas Darba Devēju konfederācijas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, RTU Tehnoloģiju koledžas un LŪKA pārstāvji, lai kopīgi diskutētu par izglītības attīstību ūdenssaimniecības sektorā Latvijā.

Diskusijas ietvaros apskatīta ūdenssaimniecības nozare skaitļos – pašvaldības un privātie uzņēmumi, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, to specializācija un sadarbība kvalificēta un darba tirgum atbilstoša darbaspēka sagatavošanā. Prezentēti starpposma rezultāti par šobrīd īstenoto ūdenssaimniecības uzņēmumu darbinieku apmācību Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Identificēti iespējamie augstākās izglītības programmu ūdenssaimniecības nozarē pilnveidošanas mehānismi, lai nodrošinātu izglītošanu atbilstoši ūdenssaimniecības nozares vajadzībām. Diskusijas noslēgumā apspriesti arī izaicinājumi un iespējamie pilnveides risinājumi ūdenssaimniecības un vides nozarē pēc būtības.

Vairāk par projektu šeit!