LŪKA Erasmus+ programmas ietvaros īstenotais projekts kļūst par labās prakses piemēru

19. Jūnijs, 2023

LŪKA sadarbībā ar Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociāciju (EVEL) 2022. gada 30. novembrī īstenoja Erasmus+ programmas (2021-2027) Maza mēroga partnerības (KA210) projektu “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”. Projekta noslēguma atskaites kvalitatīvās vērtēšanas laikā iegūtais punktu skaits ļāvis Valsts Izglītības attīstības aģentūrai projektu atzīt kā labās prakses piemēru, daloties ar projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem plašākā mērogā.

Kopumā projekta “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” īstenošana sniedz iespēju attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju un vadītāju kompetences vides ilgtspējas jomā, tādējādi radot pamatu apmācību pielāgošanai darba tirgus vajadzībām – ūdenssaimniecības sektorā akūti nepieciešamo vides tehniķu apmācībām. Kā arī projekta ieviešanas laikā identificēti iespējamie nozares speciālisti, kas būtu piemēroti darām profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālie mācībspēki vai darba vidē balstītu apmācību īstenotāji uzņēmumos. Līdz ar to var droši apgalvot, ka projekta īstenošana palīdzējusi veikt preventīvas darbības, lai novērstu cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Vairāk lasi šeit!