LŪKA Goda biedrs – Imants Svētiņš

8. Februāris, 2023

Ņemot vērā Imanta Svētiņa nopelnus Latvijas ūdenssaimniecības atpazīstamības veicināšanā un attīstībā, 2023. gada janvārī Imants Svētiņš ir iecelts par LŪKA Goda biedru.

Mērķtiecīgais, neatlaidīgais un dzīvespriecīgais Imants ūdenssaimniecības nozarē ir kopš 1980. gada, kad ieguva augstāko izglītību Rīgas politehniskajā institūtā kā inženieris celtnieks, specialitātē – ūdensapgāde un kanalizācija, ar ko arī tika saistīta visa turpmākā profesionālā dzīve.

Imants ir dzimis Rīgā, tomēr bērnību vasarās patika pavadīt pie omes Dunavas pagasta Cukrenē pie Daugavas.  Paralēli aktīvajai profesionālajai dzīvei, Imants ir ne tikai vīrs un tēvs trīs bērniem, bet arī vectētiņš sešiem mazbērniem.

Toreizējā agrofirmā “Mārupe” Imants strādāja kā tehnisko tīklu inženieris. 1991. gada janvārī kā brīvprātīgais īpašās vienības pārstāvis piedalījās barikādēs. Tā kā nebija vēl aizmirsis dienestu padomju armijā, tad paralēli saviem tiešajiem amata pienākumiem agrofirmā tika izraudzīts par sakaru uzturētāju ar štāba priekšnieku.

No 2000. – 2001. gadam Imants bija Baldones pilsētas lauku teritorijas p/u “BŪKS – Baldones ūdensapgādes un kanalizācijas iecirkņa vadītājs.

No 2001. – 2007. gada maijam bija pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskais direktors. Pēcāk līdz pat 2010. gada martam valdes priekšsēdētājs.

Paralēli darbam SIA “ŪDEKA” no 2006. – 2010. gada maijam strādāja kā eksperts tehnisko piedāvājumu vērtēšanā Vides Ministrijā, kur acīmredzot bija sevi ārkārtīgi labi pierādījis, jo par viņa prasmēm un talantu runāja pat Talsos!

2010. gada 13. septembrī Imants kļuva par SIA “TALSU ŪDENS” projektu vadītāju ar drosmi sakārtot haosu, kas bija radies, īstenojot ES Kohēzijas fonda projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I. kārta”.

2014. gada aprīlī ieradās Rīgā, lai līdz pat 2015. gada janvārim vadītu celtniecības darbus SIA “ATON EKO”.

Ar 2015. gadu Imants kļuva par pašvaldības SIA “Bauskas ūdens” valdes locekli, kur aktīvi darbojās līdz pat 2022. gada 31. decembrim.

Pie Imanta hobijiem noteikti minama ģitārspēle un mūzika, ceļošana, kalnu slēpošana, kā arī jaunākais hobijs– makšķerēšana. Tiesa gan, Imants atzīst, ka vēl nav pārliecināts vai makšķerēšana viņu pa tiešām aizrauj. Pēdējos astoņus gadus Imants aktīvi darbojas savā īpašumā, kur vasarās pļauj zāli un veic citus mazos darbiņus. Sakoptā vide Imantam sniedz lielu gandarījuma sajūtu, jo pēc dabas Imants ir diezgan liels pedants, kas ap sevi rada pozitīvu un atraktīvu noskaņu.

Liels paldies, Imant, par ieguldīto darbu ūdenssaimniecības nozarē!