LŪKA izstrādā vadlīnijas un ieteikumus pašvaldībām par DKS kontroli un uzraudzību

2. Augusts, 2023

2023. gada 17. maijā LŪKA noslēdza līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par vadlīniju un ieteikumu izstrādi pašvaldībām saistībā ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu  kontroli un uzraudzību.

Līguma ietvaros plānots sagatavot:

  1. Ieteikumus pašvaldībām decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei, t.sk., ietverot norādījumus par kontroles vizītes sagatavošanu, DKS apskati (arī apsekojuma anketu), kontroles rezultātu dokumentēšanu un ieteikumus tālākai rīcībai, pamatojoties uz kontroles rezultātiem.
  2. Ieteikumus decentralizētu kanalizācijas sistēmu uzraudzībai, t.sk., uzraudzības funkciju deleģēšanai, kā arī uzraudzības un tai nepieciešamo resursu plānošanai (arī apsekojamo DKS prioritizēšanai).

 

Līguma ietvaros plānots arī organizēt semināru – diskusiju ar pašvaldībām un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kam dotas funkcijas veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli.