LŪKA kopsapulcē sveic, iespējams, jaunāko ūdenssaimniecības speciālistu

18. Decembris, 2023

2023. gada 15. decembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējā LŪKA biedru kopsapulce, kurā ierasto dienas kārtību papildināja, iespējams, jaunākā ūdenssaimniecības speciālista sveikšana.

Šoreiz LŪKA biedru kopsapulcē piedalījās 28 ūdenssaimniecību un 7 asociēto biedru pārstāvji. Vienbalsīgi tika lemts par statūtu grozījumiem, izmaiņām revīzijas komisijas sastāvā, biedru naudas maksājumu regularitāti, kā arī biedrības budžetu 2023. gadā un 2024. gadā plānoto.

Lai apliecinātu LŪKA interesi un veiktās aktivitātes vides aizsardzības jomā, biedrības statūtus lemts papildināt ar jaunu darbības mērķi: “Pilnveidot biedru zināšanas, lai samazinātu ūdenssaimniecību un sabiedrības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi un veicinātu ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.” Statūtu grozījumi ne tikai dokumentāli apstiprina jau esošo biedrības darbības spektru, bet arī sniedz iespēju iesaistīties dažādās ar vidi saistītās darba grupās un padomēs. Tādējādi tiek sekmēta integrēta pieeja ūdenssaimniecības nozares sakārtošanā un attīstībā.

Diemžēl SIA “Talsu ūdens” reorganizācijas rezultātā darbu beidzis LŪKA revīzijas komisijas loceklis Igors Kude, kura aizvietošanai lemts par izmaiņām revīzijas komisijas sastāvā. Pēc potenciālo revīzijas komisijas kandidātu izskatīšanas, apstiprināta šāda LŪKA revīzijas komisija: Andris Kļaviņš (SIA “Kuldīgas ūdens”), Aigars Vīvuliņš (SIA “Smiltene NKUP”) un Jānis Blūms (SIA “Saldus komunālserviss”).

LŪKA nākotnes iezīmēšanai un apliecinājumam, ka ūdenssaimniecības nozarei ir nākotne, LŪKA saimē sveikts, iespējams, jaunākais ūdenssaimniecības speciālists Filips Baumanis. Pateicoties Latgales plānošanas reģiona organizētajam konkursam “Mans labākais draugs – ūdens”, desmitiem bērnu un jaunieši radījuši radošus zīmējumus, attēlus un video materiālus par ūdeni. 7 gadīgais Filips Baumanis no Jūrmalas radījis fantastiski vienkāršu video “7 fakti par ūdeni”, kas ieguva viennozīmīgas simpātijas LŪKA saimē.

SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Vladimirs Petrovs un LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus jaunajam talantam Filipam Baumanim pasniedza īpaši sarūpētas balvas un A.Auziņa grāmatu “Latvijas ūdenssaimniecības vēsture” ar norādi: “Atceries uzfilmēt savu video, kad būsi svarīgākais cilvēks pilsētā – ūdenssaimniecības speciālists!”

Pēc jaunā talanta sveikšanas Sandis Dejus informēja klātesošos par 2023. gadā paveikto. 2023. gadā LŪKA veiksmīgi īsteno un attīsta sadarbību ar tādām organizācijām kā Latvijas Pašvaldību savienība, LSGŪTIS, LDDK, VARAM, SPRK, RTU, EVEL (Igaunija) un EurEau. 2023. gadā uzņemti 2 jauni biedri (SIA “Aizputes nami” un AS “Olaines ūdens un siltums”) un 2 jauni asociētie biedri (SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “MonaTek”), veidojot 39 biedru un 13 asociēto biedru lielu saimi. Kā lielākais 2023. gada notikums izcelts Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference (Baltic Water Works Conference 2023), kas notika maijā, pulcējot vairāk nekā 200 dažādus dalībniekus no 9 dažādām valstīm. 2023. gadā veiksmīgi aizvadīts arī LŪKA Vasaras festivāls, sveikti 16 jauni vides iekārtu tehniķi un īstenoti vairāki nacionāla un starptautiska mēroga projekti (lasi vairāk sadaļā “Projekti”).

LŪKA izpilddirektors 2024. gadā iezīmē vairākas LŪKA darbības pilnveidošanas aktivitātes:

  1. LŪKA vidēja termiņa stratēģijas izstrāde, kas paredz veidot Stratēģijas darba grupu, kurā var un vajag iesaistīties visiem, kam ir interese līdzdarboties biedrības attīstībā;
  2. Semināru darba grupas izveide, kurā plānots identificēt nozarei aktuālās tēmas un veidot plānotu semināru organizācijas grafiku;
  3. Dalība RTU “Karjeras diena 2024”, kur plānots popularizēt nozari un piesaistīt potenciālos darbiniekus;
  4. Dalība dažādos pasākumos: IFAT izstāde, Baltijas valstu konference, ikgadējais pieredzes apmaiņas brauciens, vasaras festivāls u.c.

Ja vēlies iesaistīties kādā no minētajām aktivitātēm, droši sazinies ar LŪKA komandu!

Noslēgumā izpilddirektors vēlreiz atgādināja, cik traģiskos apstākļos spiesti strādāt Ukrainas ūdenssaimniecību speciālisti, un aicināja veikt ziedojumu “Spēka, dzīvības un izturības malkam Ukrainai!”. Neesi vienaldzīgs – ziedo šeit!