LŪKA organizē seminārus par ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību ārkārtas apstākļos

20. Jūlijs, 2023

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai un vides aizsardzībai. Tāpēc LŪKA Latvijas vides aizsardzības fonda finansēta projekta “Ūdenssaimniecību pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA”, Nr. 1-08/59/2022) ietvaros organizē seminārus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību un drošību.

2023.gada 8.augusts, atpūtas komplekss “Zīles”, Jēkabpils

  1. seminārs – Ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktība un drošība ārkārtas apstākļos.
  2. seminārs – Praktiska darbnīca par sabiedrības drošību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā.

2023.gada 10.augusts, Virkas muiža, Kuldīga

  1. seminārs – Kiberdrošība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā.
  2. seminārs – Praktiska darbnīca par sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanā.

Semināru programma šeit!

Projekta un semināru mērķi:

  • veicināt ūdenssaimniecību izpratni par to sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un drošību un to nozīmību sabiedrības uzturēšanā;
  • izstrādāt vadlīnijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai;
  • izstrādāt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, lai paaugstinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nodrošinātu to nepārtrauktību.

Projekta rezultātā tiks uzlabota gan Latvijas ūdenssaimniecību, gan pašvaldību, gan atbildīgo institūciju gatavība preventīvi īstenot nepieciešamās darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības un drošības nodrošināšanai, kā arī spēja reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās.

Mērķauditorija: personas, kas jau ir vai varētu būt cieši saistīti ar sniegto pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, piem., uzņēmumu vadītāji, tehniskie direktori, drošības speciālisti, ūdens sagatavošanas iekārtu vadītāji u.c.

Lūdzam reģistrēties semināram/iem līdz 02.08.2023. plkst. 17:00.

Saite pieteikumam: https://forms.gle/bUw6xijLEPbht6xB7